La Generalitat ajorna el pagament del lloguer d'habitatges públics a 2.536 famílies amb dificultats econòmiques

Per a accedir a la pròrroga, l'inquilí ha de signar un document que acredite el seu deute amb la Conselleria d'Habitatge
/ València
10 setembre 2018 01:00h
Tècnics de l\'EVha avaluen la situació de les famílies abans de concedir-los l\'ajornament del pagament del lloguer.

Des de juliol de 2015, un total de 2.536 famílies residents en habitatges del parc públic de la Generalitat han pogut ajornar el pagament del deute dels seus lloguers gràcies a la signatura d'una acta de reconeixement de deute. Per a això, la Conselleria d'Habitatge ha estudiat la situació socioeconòmica de cada unitat familiar, per a valorar-la i adequar el lloguer a les seues circumstàncies concretes. La signatura d'aquestes actes ha suposat un ajornament d'un total de 7.495.046 euros.

Aquesta és una de les mesures incloses en el Pla de Dignificació de l'Habitatge Social impulsat per la Conselleria que dirigeix María José Salvador per a posar en valor els immobles del parc públic de la Generalitat. Les actes de reconeixement són un recurs molt important per a garantir el dret a l'habitatge als qui es troben en situacions econòmiques veritablement compromeses.

Amb aquest mètode de pròrroga de pagament, l'inquilí signa un document mitjançant el qual reconeix voluntària i expressament deure amb Habitatge una determinada quantitat de diners. En aquest document s'acorda entre les parts l'establiment d'un pagament ajornat del deute contret i determina la forma i temps d'abonament.

Prèviament a la signatura d'aquestes actes, el personal tècnic de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) s'encarrega d'estudiar la situació concreta de cada unitat familiar, tenint en compte el nombre de membres i els seus ingressos totals, per a determinar les quantitats i els terminis a retornar. Tot això amb la finalitat que aquestes famílies puguen abonar una quantitat que siga assumible als seus ingressos familiars, sense haver de renunciar a les seues necessitats bàsiques vitals.

Campanyes informatives

La Conselleria d'Habitatge, per mitjà de l'EVha, va iniciar en 2015 una campanya per a informar les persones ocupants dels seus habitatges socials de l'existència d'accions que permeten flexibilitzar el pagament dels seus deutes.

La tasca informativa que desenvolupa Habitatge per a donar a conéixer aquesta mesura es realitza de manera conjunta amb els serveis socials dels ajuntaments, ja que són aquests els que elaboren els informes socioeconòmics de les famílies. Per la seua part, els tècnics de l'EVha es desplacen a cada municipi per a oferir tota la informació i resoldre dubtes.

Les actes de reconeixement de deute permeten ajornar en cinc anys o 60 mensualitats el pagament de les quotes pendents a raó d'un mínim 30 euros al mes, més la mensualitat de la renda corresponent. En casos excepcionals en els quals no puguen assumir tal quantitat, Habitatge ajusta el pagament per a adequar-lo a les seues condicions econòmiques.

next