La Generalitat engega el procediment per a pagar les ajudes per a l'habitatge pendents des de 2005

Ciutadans i promotors estan pendents de cobrar subvencions per a la rehabilitació, l'accés a la vivenda i el lloguer
/ València
14 setembre 2018 01:00h
Tècnics de l\'EVha avaluen la situació de les famílies abans de concedir-los l\'ajornament del pagament del lloguer.

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat que s'inicia el procés per a abonar, si escau, les ajudes a l'habitatge que van quedar pendents d'anteriors legislatures i que corresponen als plans estatals i autonòmics 2005-2008, 2009-2012 i 2004-2007.

Amb aquest objectiu, ha explicat Salvador, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha publicat la Instrucció relativa a procediments de finalització de la tramitació d'expedients de subvencions d'actuacions protegides en matèria d'habitatge, vinculades a plans estatals i autonòmics ja vençuts.

En aquest sentit, la consellera ha destacat que "es tracta d'expedients que afecten milers de ciutadans i promotors valencians destinats a ajudes en actuacions de rehabilitació, accés a l'habitatge, lloguer o altres conceptes similars en matèria d'habitatge, que ens trobem paralitzats i sense resoldre des de fa anys, sense que existisca causa justificada per a això".

Així, ha recordat que "davant aquesta penosa i lamentable realitat, per culpa de la mala gestió de l'anterior equip del PP, la conselleria ha hagut de marcar-se com un dels seus objectius prioritaris el pagament de les subvencions a actuacions protegides en matèria d'habitatge vinculades a plans estatals d'habitatge ja vençuts".

Més de 5.500 sol·licituds de potencials beneficiaris

Segons la consellera, "després d'una primera valoració s'ha vist que el conjunt d'expedients que es troben en aquesta situació pot suposar un import global al voltant de 40 milions d'euros repartits en, aproximadament, 5.500 sol·licituds de potencials beneficiaris".

Atés que la tramitació d'aquestos expedients es va iniciar a l'empara dels plans estatals d'habitatge 2005-2008 i 2009-2012 i que ja no es troben en vigor, "per a establir un marc normatiu que permeta reprendre la tramitació, la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana ha hagut d'elaborar aquestes instruccions per a establir els procediments d'aqueixa tramitació fins a la resolució, que podrà ser, o no, de concessió d'ajuda econòmica", ha apuntat Salvador.

Així mateix, ha explicat que "atés que el pressupost d'aquesta Conselleria està hipotecat pagant obres que es van fer en els anys de govern del PP i actualment no existeix dotació pressupostària suficient per a atendre la totalitat de tots els expedients, es preveu liquidar aquestes ajudes en més d'un exercici i a mesura que les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat ho permeten".

La previsió és, inicialment, prioritzar la tramitació dels expedients que es troben en un estat més avançat i pròxim a la resolució final enfront d'aquells que es troben en estats més inicials de la seua gestió.

Paral·lelament, la Intervenció General de la Generalitat es troba fent un control financer específic dels expedients d'ajudes vinculades al Pla Estatal d'Habitatge 2009-2012 i les conclusions d'aquest control podran afectar la gestió dels expedients que ara es pretén finalitzar.

next