Els edificis de nova construcció tindran pàrquing per a bicicletes

La Llei d'Acompanyament de 2019 preveu que els estacionaments estiguen pròxims als accesos als immobles
/ València
14 setembre 2018 01:00h
La ubicació de les places d\'estacionament per a bicicletes haurà de permetre l\'accés còmode i fàcil des de la xarxa viària.

La Llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2019 preveu, entre d'altres, una modificació a la Llei de Mobilitat que passa a establir que els edificis residencials col·lectius de nova construcció hauran de contemplar emplaçaments protegits per a l'estacionament de bicicletes. 

És el segon any en el qual la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat es fa pública abans de la seua aprovació pel ple del Consell, amb la finalitat que els agents econòmics, socials i els particulars puguen realitzar les aportacions que es consideren oportunes. Així, detalla que la ubicació de les places d'estacionament per a bicicletes haurà de permetre l'accés còmode i fàcil des de la xarxa viària. Per a això se situaran pròximes als principals accessos de l'immoble, al nivell de la via pública o planta baixa de l'edifici. 

Aquesta és una de les mesures incloses en la llei d'acompanyament, que també contempla l'ampliació de l'àmbit de la deducció per instal·lacions destinades a la producció d'energia o d'autoconsum elèctric a qualsevol tipus d'habitatge, amb independència que tinga o no caràcter de domicili habitual del contribuent. 

En matèria de polítiques socials i igualtat, modifica la Llei d'Igualtat entre dones i homes i implementa un servei específic de promoció de la igualtat a través de la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat.

També s'introdueix la figura de la persona coordinadora d'igualtat en tots els centres educatius i s'introdueix una disposició transitòria en la Llei de Renda Valenciana d'Inclusió que estableix que la condició de persona beneficiària es tindrà en compte per a l'obtenció de plaça en una escola infantil pública i en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada. D'aquesta forma, en els casos en què existisca un criteri de renda en el procés d'admissió corresponent, la puntuació que se li assignarà per aquest criteri a les rendes més baixes serà incrementada en un 50% per a les persones que tinguen acreditada la condició de perceptor de la Renda Valenciana d'Inclusió.

Menys paperassa

La Llei d'Acompanyament també modifica altres aspectes de la Llei de la Generalitat per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres tributs cedits simplificant els tràmits per a l'adquisició de vehicles.

L'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, que tinguen una antiguitat superior a 5 anys i inferior o igual a 12 anys i el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros passaran a tributar per un sistema de quotes fixes, de manera que els compradors s'estalviaran el tràmit d'anar a l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) i podran acudir directament a Trànsit per a realitzar el canvi de titular.

Així mateix, la llei crearà el Fons FinInVal, que serà gestionat per l'Institut Valencià de Finances (IVF), amb l'objectiu d'impulsar, des del punt de vista financer, projectes d'inversió i innovació que executen les diferents conselleries.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next