El recurs d'inconstitucionalitat contra la llei valenciana de pobresa energètica queda extingit

L'article que el govern de Rajoy posava en qüestió va quedar derogat amb la llei de renda d'inclusió
/ València
18 setembre 2018 01:00h
El TC va dictar sentència el passat 5 de juliol respecte al recurs que Rajoy va interposar sobre la Llei de la Funció Social de l\'Habitatge.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimarts la decisió del Ple del Tribunal Constitucional (TC) de declarar extingit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar en novembre del passat any el govern espanyol contra la llei valenciana de pobresa energètica en considerar que s'ha produït una "pèrdua sobrevinguda d'objecte" perquè l'article qüestionat per invasió competencial va quedar derogat amb la posterior llei de renda d'inclusió, que no regula mecanismes relacionats amb el subministrament de gas i energia sinó que protegeix el consumidor vulnerable a través de prestacions econòmiques directes.

En l'acte del ple del TC, de data 6 de setembre, consultat per Europa Press, el tribunal entén que la controvèrsia competencial suscitada en el recurs "ja no subsisteix", perquè la Llei 19/2017, de renda valenciana d'inclusió, en vigor des del 22 d'abril de 2018, deroga, entre altres preceptes, el qüestionat article 3 de la Llei 3/2017 per a pal·liar la pobresa energètica, ja que opta per un sistema diferent per a protegir els consumidors vulnerables.

El recurs d'inconstitucionalitat del Govern es basava en el fet que la Llei 3/2017 envaïa competències de l'Estat (article 149.1 apartat 13 i 25) per a regular una situació en la qual les empreses subministradores d'electricitat i gas no podrien tallar el subministrament de certs consumidors que no pagaven les seues factures, fins que la situació d'aquestes persones no poguera ser valorada pels serveis socials oportuns, per si havia de ser assumida aquesta factura per l'Administració.

Per punt, la demanda partia de la regulació d'una mesura "molt concreta" consistent en l'exigència de la declaració de "llar en situació de vulnerabilitat social, amb informe dels serveis socials municipals, com a exigència prèvia al tall del subministrament d'electricitat o gas en casos d'impagament".

El govern espanyol va impugnar aquesta regulació en considerar que interferia sobre la regulació bàsica estatal "donada la seua possible incidència en aquests sectors, en l'actuació en ells de les empreses subministradores i, en última instància, la potencial afecció sobre el seu règim jurídic i sobre els costos que aquelles pogueren arribar a suportar".

En les seues al·legacions, el lletrat de la Generalitat ja va al·ludir al fet que la posterior Llei 19/2017 va derogar expressament diversos articles de la norma recorreguda i establia la renda d'inclusió com a dret subjectiu concretat en una prestació econòmica i/o un procés d'inclusió social per a cobrir les necessitats bàsiques, a través de diverses prestacions econòmiques sense incloure "cap precepte similar" a l'article recorregut.

Per tant, l'acte del TC explica que al País Valencià, després de la nova llei, "opta per un sistema diferent en el qual la protecció dels consumidors vulnerables passa per prestacions econòmiques directament abonades a ells, la qual cosa suposa la desaparició de la controvèrsia competencial en els termes en què s'havia plantejat".

next