La Generalitat i l'Estat comencen les negociacions per a resoldre les discrepàncies sobre la Llei de l'Horta

Una altra comissió bilateral tractarà els desacords del govern estatal i el valencià sobre la llei de policies locals
/ València
26 setembre 2018 01:00h
En gener un manifest de Per l\'Horta recordava que la nova normativa era fruit de la llavor que es va sembrar amb la seua ILP i per això es reclamava l\'aprovació de la llei de manera immediata. 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiquen aquest dimecres l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat per a iniciar les negociacions que han de resoldre les discrepàncies manifestades sobre la Llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana i sobre la Llei de l'Horta.

En el cas de la llei de policies locals, les discrepàncies sorgeixen en relació amb l'article únic, del Decret Llei 2/2018, d'1 de maig, del Consell, pel qual s'introdueix una nova disposició transitòria dotzena a la norma. 

Pel que fa a la Llei de l'Horta, el govern estatal posa en qüestió els articles 3.3, 4.2, 34-37, la disposició addicional primera i alguns apartats de l'article 44.

En aquest escenari, es designarà un grup de treball per a proposar a ambdues comissions bilaterals la solució que corresponga i es comunicarà aquest acord al Tribunal Constitucional. A més, es publicarà l'acord al DOGV i al BOE.

next