El Consell destina 600.000 euros per a reparar els danys forestals de l'incendi de Llutxent

Entre el 6 i el 12 d'agost les flames van calcinar 3.270,59 hectàrees
/ València
28 setembre 2018 01:00h
Imatge d\'una de les zones afectades de l\'incendi de Llutxent.

La Generalitat destinararà 600.000 euros per a reparar els danys causats per l'incendi forestal de Llutxent, que en sis dies va cremar més de 3.000 hectàrees. El Ple del Consell ha sigut informat de la declaració d'emergència de les actuacions per a mitigar el risc d'inundació, conservar sòls i restaurar les masses forestals afectades per l'incendi forestal de Llutxent, iniciat el passat 6 d'agost. 

Per a la reparació dels danys ocasionats per aquest incendi forestal, el Consell destinarà un total de 600.000 euros. Els treballs han sigut encomanats a TRAGSA (Empresa de Transformació Agrària S.A.), que tindrà un termini de sis mesos per a executar-los.

Durant els dies 5 i 6 d'agost de 2018 es van produir diversos fenòmens atmosfèrics que van generar una sèrie de tempestes seques acompanyades d'activitat elèctrica. Aquesta situació va provocar la descàrrega d'un raig a les 2.14 hores sobre un pi adult, situat en una zona rocosa, que es va mantindre latent fins al matí següent, moment en el qual es va detectar. 

Durant els dies del 6 al 12 d'agost es van desenvolupar els treballs d'extinció de l'incendi forestal, que va afectar un total de 3.270,59 hectàrees en una zona de difícil accés, que va danyar espais i comunitats vegetals de notable valor ecològic en els termes municipals d'Ador, Barx, Gandia, Ròtova (la Safor), Llutxent, Pinet i Quatretonda (la Vall d'Albaida). 

Com a conseqüència de l'incendi forestal s'ha consumit la coberta vegetal que cobreix el sòl, per la qual cosa ha perdut la seua protecció més immediata enfront de l'acció del vent i la pluja. Aquesta circumstància, unida les elevats pendents i al fet que la zona afectada es troba en una de les zones amb majors precipitacions torrencials de l'estat espanyol, especialment en època tardorenca, fa necessària una sèrie d'intervencions per a mitigar els processos erosius, reduir el vessament superficial, previndre possibles inundacions  baix de la zona incendiada i actuar sobre la vegetació per a garantir la seua adequada regeneració.

Actuacions previstes

Amb la finalitat d'aconseguir aquestos objectius, la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals ha elaborat un informe en el qual s'inclouen les actuacions necessàries que s'han de dur a terme i que són les següents: retirada de la fusta cremada per a la construcció d'estellat "in situ", que és utilitzat com a material embuatat, especialment en la proximitat de camins i pistes forestals, a fi d'evitar enderrocaments i problemes de circulació; construcció i recuperació de murs de bancals i de pedra i fusta; manteniment extraordinari de camins i pistes forestals, a fi de permetre les tasques de gestió i seguiment de la regeneració de la zona cremada; actuació silvícola sobre les espècies del gènere Quercus supervivents o els seus rebrots de cep i arrel per a garantir una bona propagació vegetativa; talada i retirada de la corfa o estellat de peus afectats per plagues, i col·locació, control i eliminació de punts esquers per a la prevenció de plagues.

Ajudes als afectats

Al ple extraordinari del Consell del 4 de setembre es va aprovar l'acord que permet als municipis afectats per l'incendi de Llutxent sol·licitar ajudes econòmiques per a pal·liar els danys materials que la catàstrofe va provocar. Els municipis disposen de 45 dies per a fer una avaluació de danys en béns i infraestructures públiques o d'altres sectors econòmics diferents del forestal així com en béns mobles i immobles de particulars (persones físiques o jurídiques) que no estiguen coberts pel sistema d'assegurances, segons va explicar la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Com que encara està obert el termini per a sol·licitar l'ajuda econòmica, encara no se sap la quantitat econòmica que el Consell destinarà a aquest efecte.

El govern estatal destinarà 1,4 milions a reparar danys

El Consell de Ministres ha ratificat la declaració d'emergència de les actuacions per a la restauració de les zones afectades per aquest incendi forestal, que tindran un pressupost de 750.000 euros i les executarà el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La restauració mediambiental té com a objectiu minimitzar la pèrdua de sòl, l'estabilització de barrancs i llits, la reparació i millora de la xarxa de pistes forestals i la recuperació de les espècies vegetals, segons comunica el Consell de Ministres.

A més, la Secretaria d'Estat de Medi Ambient invertirà 650.000 euros en la reparació dels danys causats per l'incendi en diversos llits de les conques que aboquen al riu Serpis. El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha pres raó d'aquestes obres, que comprenen la neteja de restes d'arbres, la instal·lació d'elements per al control de l'erosió i la plantació d'espècies de ribera en zones on el bosc estiga afectat.

Les obres, declarades d'emergència, se centraran en la conca del Beniopa. Les actuacions recuperaran els llits afectats mitjançant la retirada de tot el material vegetal cremat, la reparació de les erosions i danys i la fitació dels arbres afectats, entre d'altres. També es realitzarà, on resulte pertinent, la plantació d'espècies de ribera, tant arbòries com arbustives, en aquells llits on el bosc de galeria haja resultat afectat.

En les zones més sensibles on la destrucció de la vegetació, unida a una geografia amb pendents acusats, haja propiciat l'inici de processos erosius es construiran elements de control de l'erosió per a reparar els danys, trencaments i enfonsament del domini públic hidràulic.

next