La Generalitat exerceix l'acusació popular en un cas d'assassinat per violència masclista a Borriol

La víctima va ser morta presumptament per la seua parella sentimental en setembre
/ València
28 setembre 2018 01:00h

El Consell ha autoritzat l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acusació popular en el cas relacionat amb l'assassinat a Borriol d'Eva, una dona de 35 anys víctima de violència masclista que va morir, suposadament, com a conseqüència de l'atac violent de la seua parella sentimental. La dona va ser trobada morta al seu domicili de Borriol el 7 de setembre. El succés constitueix un cas de violència masclista.

L'article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes estableix que la Conselleria amb competències en matèria de dones podrà proposar al Consell de la Generalitat l'exercici de l'acció popular, a través de l'Advocacia General de la Generalitat o d'advocades col·legiades en els supòsits d'agressions físiques domèstiques en els quals es cause la mort o lesions greus a dones residents al País Valencià.

A més, la Llei Integral contra la violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 7/2012 de la Generalitat Valenciana, estableix en el seu article 58 que la Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals que se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en què es genere alarma social o es produïsquen lesions greus i invalidants. Si escau, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor. Així mateix, la Llei 10/2005 d'Assistència Jurídica de la Generalitat disposa que correspon als advocats de la Generalitat integrats en l'Advocacia General de la Generalitat la representació i defensa en judici. 

El Consell va aprovar la proposta d'Actuació Institucional de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en cas d'assassinats de dones víctimes de violència de gènere amb la finalitat de conjuminar esforços i visibilitzar de forma conjunta el rebuig als actes de violència de gènere, en aquells casos en què es produïsca la mort d'una dona o dels seus fills al País Valencià. Aquest protocol inclou, com a norma general, la realització d'una concentració de repulsa a la porta del Palau de la Generalitat i a la de cadascuna de les conselleries.

next