Igualtat obri el termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans

La convocatòria acaba el 5 de novembre i busca omplir cinc vocalies i altres quatre vacants de l'òrgan consultiu previst en la llei trans
/ València
8 octubre 2018 01:00h

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans valencià, un òrgan de caràcter consultiu en què es troben representades les associacions i administracions competents en l'àmbit la llei trans, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El director general d'Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha explicat que el termini per a presentar candidatures acaba el 5 de novembre i que aquestes es poden plantejar a través del procediment telemàtic de presentació de candidatures la informació sobre el qual es troba en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Aquesta iniciativa està recollida en el decret de desenvolupament de la Llei Integral del Reconeixement del Dret a la Identitat i a l'Expressió de Gènere a la Comunitat Valenciana, coneguda com a llei trans, que conté la regulació referida al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana quant a adscripció i naturalesa, finalitat, funcionament, composició i organigrama.

En aquest sentit, el decret estableix el procediment per a l'elecció de les vocalies del Consell en el qual es regulen, entre d'altres, tres tipus de vocalies. Les candidatures s'han de presentar en el model normalitzat disponible en la web.

La convocatòria és per a triar els tres vocals relatius a tres persones trans triades per desinsaculació i pertanyents a diferents trams d'edat (menors de 18 anys, entre 18 i 50 anys i majors de 50 anys) així com dues vocals referides a associacions de mares, pares o familiars de persones trans que compten amb seu al País Valencià.

D'igual manera, també es poden presentar les persones que vulguen cobrir una de les quatre vacants que es reserven en el Consell per a aquelles associacions que tinguen entre les seues finalitats la defensa dels interessos de les persones trans amb seu al País Valencià.

El director general d'Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha indicat que la finalitat del Consell Consultiu Trans és realitzar una avaluació i seguiment de la llei així com fomentar la cooperació entre l'Administració de la Generalitat, les administracions competents i les associacions que treballen en l'àmbit de la igualtat i la no discriminació de les persones trans.

En aquesta línia ha assegurat que es tracta d'"un espai d'interlocució permanent, de participació, però sobretot de seguiment de la implementació de les polítiques que desenvolupa la llei trans".

A més de les vocalies per a les quals s'obri el termini de presentació de candidatura, el Consell també comptarà amb una persona designada per cadascuna de les conselleries amb competències en sanitat, educació, justícia i administracions públiques; ocupació, i seguretat i emergències, i una persona designada per cadascuna de les direccions generals amb competència en LGTBI, igualtat de gènere i infància i adolescència.

Així mateix, hi haurà una persona a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i dues persones trans en representació dels agents econòmics i socials.

Pel que fa a la durada del mandat de les vocalies, serà de tres anys, renovables per un període de la mateixa durada. En el cas que existisquen vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s'ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades. Per a cada vocalia es designarà una persona suplent.

Dret a la identitat de gènere

De Lamo ha recordat que la llei trans regula el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials i, com a concreció d'aquest reconeixement, garanteix que no se les patologitze.

Així mateix, regula els drets de les persones trans en àmbits tan diversos com l'educatiu, el sanitari, el social i l'administratiu amb la finalitat d'establir un marc normatiu adequat per a garantir el dret d'autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent de l'assignada en el moment del seu naixement.

next