Fosses Comunes de Paterna: una resposta a Aurora Mora, d'EUPV

Cèlia Chofre RicoAssociació de Familiars de la Fossa 135
11 octubre 2018 01:00h

Per al·lusions en l’article publicat el 29-9-2018, signat per Aurora Mora, secretària de Comunicació d’EUPV, titulat 'Fosses Comunes de Paterna: una resposta a l’Associació de Familiars de Víctimes de la Fossa 135'.

En el seu article, l’autora m’acusa de mentir. He buscat al DOGV la publicació relativa a l’exhumació de les fosses 82 i 113 del Cementeri de Paterna, on es fa pública la tramitació per a comptar amb la conformitat dels familiars de les víctimes soterrades en eixes fosses:

DOCV Núm. 7975 del 8-2-2018

Ajuntament de Paterna

"Informació pública de l’inici d’expedient d’excavació i exhumació de les fosses 82 i 113 del quadrant primer esquerra i possible ampliació a la fossa 81. [2017/921]

S’ha sol·licitat a aquest Ajuntament de Paterna per part de l’Associació Científica Arqueoantro l’ocupació temporal dels terrenys públics per a iniciar treballs d’excavació i exhumació en el quadre 1-1-Esquerra del Cementeri Municipal de Paterna, fosses 113 i 82 (amb possible ampliació a la fossa 81), amb motiu de les ajudes concedides per la Diputació de València per a tal fi a l’Agrupació de Familiars Víctimes del Franquisme i altres…/…

…/… Que als efectes de garantir l’audiència dels possibles interessats, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques s’exposa al públic per quinze dies en el Boletín Oficial del Estado, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Butlletí Oficial de la Província de València, periòdic de major difusió i tauler d’edictes municipal, als efectes de coneixement de qualsevol familiar de les víctimes que puga manifestar-se en el procediment …/…

L’alcalde president: Juan Antonio Sagredo Marco."

Segurament l’assessora va malinterpretar la meua carta, on mai vaig mencionar que la Diputació feia d’ofici les exhumacions, ja que sempre he mostrat la meua disconformitat en la manera d’informar les famílies. Em queixava d’aquest fet i he rebut una resposta amb un to que denota una gran falta de sensibilitat per a dirigir-se a les víctimes de la dictadura, que per desgràcia és el que som, on inclús m’acusa de mentir.

Tenim un document de l’Ajuntament de Paterna que certifica que “no existe constancia en este Ayuntamiento de quiénes son las personas cuyos restos están enterrados en el Cementerio de Paterna”

Uns quants familiars, molts o pocs, poden constituir una associació i sol·licitar la subvenció per a l’exhumació, però, en la fossa poden haver-hi moltes altres víctimes i els familiars poden no assabentar-se del procediment perquè alguns han deixat d'anar al cementeri per la llunyania, per salut, per impotència i pocs estan –o estem– pendents de les publicacions dels diaris oficials.

Demanem que abans d'exhumar es faça un treball previ de difusió. Cal constituir un Registre Voluntari de Víctimes per tal que ens convoquen a fòrums i consultes, que ens informen dels projectes, que ens escolten, que no ens revictimitzen, perquè: hem patit molt pels avis assassinats, un està a Paterna i l’altre al Cementeri de València, i pel nostre pare, Alfredo Chofre Tomás, que va ser empresonat en diverses ocasions per continuar la lluita contra el franquisme.

Demanem la creació d’una Comissió de la Veritat que escriga la història tal com va passar, que siga capaç de restituir l'honor de les víctimes aconseguint l’anul·lació dels judicis pels quals els hi arravataren la vida.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next