La Llei del Joc reforçarà el control per a protegir els menors i regularà les travesses en la pilota valenciana

El sector del joc al País Valencià tindrà un únic text regulador en què s'inclouran tant aspectes legals com fiscals
/ València
26 octubre 2018 01:00h
José Salvador va deixar el futbol i va canviar les botes pel guant.

El ple del Consell ha donat el vistiplau al projecte de Llei del Joc que, com a principals novetats, reforça les mesures adreçades a impedir l'accés dels menors als salons de joc i, a més, preveu que els diners recaptats per sancions en aquest sector siga destinat a posar en marxa accions de prevenció i ajuda contra la ludopatia.

Aquesta nova normativa substituirà la Llei 4/1988, de 3 de juny, que des de la seua aprovació fa més de trenta anys ha patit importants modificacions i s'ha vist afectada per nous reglaments reguladors de cadascun dels subsectors del joc. A més, la nova norma s'adapta a la llei estatal sobre el Joc, aprovada en 2011, i a la Llei de Garantia d'Unitat de Mercat, de 2013. 

El text incorpora també les novetats fiscals sobre el joc que es van introduir en la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de 2018. D'aquesta manera, el sector del joc al País Valencià tindrà un únic text regulador en el qual s'inclouran tant aspectes legals com fiscals. 

Principals novetats

Com a principals novetats incorporades en aquesta llei cal destacar les mesures adreçades a reforçar la protecció dels menors i de les persones amb ludopatia. Per això, la llei estableix un control d'accés a peu de carrer a tots els locals de joc. Aquesta mesura permetrà una major supervisió i control per a impedir l'accés de menors i de persones inscrites en el Registre d'Excloses d'Accés al Joc. 

Una altra de les principals novetats incorporades en aquesta llei i que té a veure amb les infraccions i sancions és el fet que la recaptació que s'obtinga revertisca en la prevenció, assistència i altres actuacions que es desenvolupen en matèria de joc patològic per part de les conselleries competents en matèria de salut i benestar social. 

D'altra banda, i amb l'objectiu de posar fi a situacions injustificades de monopoli en el sector dels casinos, amb la nova llei s'eliminen les restriccions per a nous titulars de casinos que actualment existeixen. Amb la nova regulació, els titulars de la llicència de casino a les demarcacions de Castelló, Alacant i València deixaran de tindre l'exclusivitat en l'àmbit provincial, ja que ara, quan l'Administració ho considere oportú, podrà obrir-se convocatòria de concurs per a la concessió de noves llicències de casinos. Els titulars d'un casino podran obrir fins a dos sales apèndixos en la seua demarcació, de manera que desapareixerà qualsevol límit o exigència per a la convocatòria per l'Administració de nous concursos. 

La nova Llei del Joc incorpora com a novetat la consideració del joc en línia valencià, que serà aquell organitzat per empreses autoritzades la unitat central de les quals del joc –és a dir, el servidor– estiga situada al País Valencià. S'inclouen en aquesta modalitat la pràctica del joc no presencial a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància. El País Valencià s'uneix així a autonomies com Madrid, Castella i Lleó o el País Basc, en les quals ja existeix regulació del joc en línia. 

Veto al pagament en metàl·lic en bars i regulació de les travesses en la pilota valenciana 

La nova llei prohibeix fer efectiu el pagament de premis de les màquines d'apostes en bars, de manera que es fita l'àmbit de joc perquè els bars no es convertisquen en salons de joc o d'apostes. 

A més, per primera vegada, s'inclouen en la legislació autonòmica sobre el joc les apostes en la pilota valenciana, que fins ara s'han estat jugant sense tindre cobertura legal. Per a açò s'estableix una tributació de l'1,5% sobre els ingressos nets, deduïts els premis satisfets als participants, la mateixa modalitat de tributació existent en altres autonomies per als esports tradicionals.

Un sector que remunta

El sector del joc ha deixat enrere els efectes negatius de la crisi i ha recuperat el seu ritme de creixement, que el 2,54% del Producte Interior Brut valencià, segons es desprén de les dades arreplegades en l'Informe del Joc a la Comunitat Valenciana corresponent a 2017 que ha analitzat el ple del Consell.

Les dades més destacades d'aquesta memòria revelen que, en 2017, la quantitat destinada al joc va ascendir a 3.971 milions d'euros, tenint en compte el joc presencial, el joc que és competència de l'Estat (Loteries i Apostes de l'Estat) i l'ONCE.

Aquesta xifra suposa un increment del 8,46% pel que fa a l'any anterior, quan el sector del joc va moure a la Comunitat Valenciana 3.661 milions d'euros.

Les dades arreplegades en l'Informe Anual del Joc a la Comunitat Valenciana revelen que, a 31 de desembre de 2017, la Generalitat té donades d'alta en el registre del Joc 1.037 empreses, entre les quals s'inclouen fabricadores, comerciants, operadors i locals de joc.

El sector del joc genera al País Valencià vora 7.000 llocs de treball directes i més de 30.000 ocupacions indirectes, aquestos últims bàsicament lligats al sector de l'hostaleria, segons indiquen des de la Generalitat.

next