El Consell destinarà 44,97 milions d'euros al subministrament de barracons mentre els col·legis estiguen en obres

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha donat a conéixer aquest divendres la decisió durant el ple dedicat als pressupostos
/ València
31 octubre 2018 01:00h
Cadena humana per impedir la retirada del barracons del Cremona d'Alaquàs, el passat mes de juliol.

El ple del Consell ha aprovat un acord marc per al subministrament d'instal·lacions educatives de caràcter provisional adscrites als centres educatius públics de diversos nivells del País Valencià per un valor de 44,97 milions d'euros.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport té previst dotar a determinats centres públics educatius d'espais provisionals per a atendre les necessitats d'escolarització de l'alumnat durant el període d'execució de les obres de construcció o remodelació de les infraestructures.

La direcció general de política educativa ha proposat la contractació dels subministraments d'instal·lacions educatives provisionals en aquells casos en què, per insuficiència d'espais actuals o per no disposar d'infraestructura adequada, siguen necessàries. L'exigència d'una resposta immediata fa que la Conselleria considere oportuna aquesta contractació.

Aquest acord marc té per objecte fixar les condicions a les quals s'ajustaran els contractes individuals que la conselleria convocarà, així com establir els seus procediments d'adjudicació. Els contractes versaran sobre el subministrament, el muntatge, la posada en funcionament, l'arrendament, el manteniment, el desmuntatge, la retirada d'instal·lacions i la reposició del solar al seu estat inicial.

El procediment de licitació previst és el procediment obert amb adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa. La seua execució es realitzarà al llarg dels exercicis de 2018 a 2022.

next