La Universitat de València oferirà un 46% de les classes en valencià el curs vinent

El Pla d'Increment de la Docència en Valencià vigent en la institució acadèmica indica que cada any s'ha d'augmentar l'oferta un 3%, fins arribar al 50% en 2022
/ València
6 novembre 2018 01:00h

La Universitat de València oferirà, com a mínim, un 46% de les classes en valencià durant el curs 2019-2020, segons els criteris per a l'elaboració de l'Oferta de Curs Acadèmic (OCA) aprovats aquest dimarts pel Consell de Govern. El Pla d'Increment de la Docència en Valencià vigent en la institució indica que cada any s'ha d'augmentar l'oferta un 3%, fins arribar al 50% en 2022.

El punt ha estat presentat pel vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, qui ha remarcat que els criteris de l'OCA han experimentat canvis mínims, un fet que ha valorat perquè consagra un "marc estable" per a poder organitzar la docència sense daltabaixos.

Segons el document aprovat, el nombre d'hores oferides de docència en valencià en cada titulació no pot ser inferior al 46% sobre el total no impartit en llengua estrangera. A més, sempre que d'una assignatura s'oferisca més d'un grup en llengua no estrangera, almenys un ha de ser en valencià.

En les titulacions en què només hi haja un grup, almenys un 46% de la docència que no s'impartisca en una llengua estrangera s'ha d'oferir en valencià. El grup s'ha d'oferir com a bilingüe valencià/castellà, amb l'especificació de l'idioma en què s'imparteix cada assignatura i subgrup.

A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger de les persones graduades per la Universitat de València, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera.

En aquest sentit, quan en un curs d'una titulació hi haja un nombre imparell d'agrupacions horàries, una d'elles pot ser plurilingüe, amb un percentatge de valencià que assegure que l'oferta global de docència en valencià en la titulació no siga inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera.

next