Filtració sospitosa en el Provincial de Castelló

Compromís accedeix al contracte signat, mentre el Consell no explica com s’ha filtrat al PP l’auditoria mesos abans de concloure
1 abril 2014 01:00h
Imatge de l'edifici de l'Hospital Provincial de Castelló.

RedactaVeu / valència

El grup parlamentari Compromís ha fet públic un comunicat on denuncia que “inexplicablement, el que hauria de ser un treball extern –referent a l’Hospital Provincial de Castelló-, sense cap ingerència política, en febrer de 2014, no se sap com, part de les conclusions ja estaven en mà d’una diputada del PP”.
 
Els fets es remunten al passat dia 19 de febrer quan la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, va defensar al Ple de Les Corts la proposta de creació d’una comissió d’investigació sobre la comptabilitat del Consorci de l’Hospital Provincial de Castelló, “després de la constatació d’irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en l’Informe d’Auditoria Financera de l’exercici 2012”, arran de l’informe de la Intervenció General de la Generalitat.
 
Com a argumentació en contra de la proposta Mª Rosa Roca Castelló, diputada del grup Popular, va exposar que les dades esmentades “corresponien a l’auditoria de 2012 i que el 90% d’irregularitats el Consorci i la Conselleria les havia esmenat”, segons recorda el comunicat.
 
“Se li va advertir que difícilment podia esmenar-se res perquè l’informe de la Intervenció respecte dels comptes de 2012 concloïa que no es podien auditar els comptes per la manca de col·laboració del Consorci a l’hora de facilitar la documentació econòmica sol·licitada”, indiquen les mateixes fonts. Arran d’aquesta argumentació, la diputada va dir que Compromís no disposava de la informació actualitzada i va citar, llegint textualment, un informe de la nova auditoria externa encomanada que no finalitzarà els seus treballs fins el 30 de juliol de 2014, “auditoria que no s’havia publicitat i es desconeixia completament”.
 
Oltra va demanar còpia de la documentació relativa al concurs públic mitjançant el qual es va adjudicar el treball d’aquesta auditoria externa sobre els comptes del Consorci de l’Hospital Provincial de Castelló; i saber “com era possible que una diputada del PP disposara de dades de l’informe de la nova auditoria externa si els seus treballs no finalitzen fins el 30 de juliol de 2014”.
 
Ara, segons Compromís, en tindre accés a aquesta documentació es veu com el15 de novembre de 2013, el Consorci Hospitalari Provincial publica el plec de condicions tècniques per contractar un servei d’auditoria i assessorament per als serveis econòmics del Provincial, per corregir les deficiències econòmiques detectades per la Intervenció de la Generalitat, revisar comptes, i crear un manual de control intern de la comptabilitat.
 
Compromís subratlla que un dels condicionants era que l’adjudicatari “quedava expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que poguera conèixer amb ocasió del compliment del servei sol·licitat”.
 
El Consorci només va oferir presentar-se al contracte a tres empreses, per un preu de 55.000 euros més 11.500 en concepte d’IVA; de les tres; Graudi SLP, Auditores Valencianos Asociados SL i Iberaudit Auditores Levante Sl, la darrera va ser la que millor oferta econòmica va presentar: 42.000 euros més 8.820 € en concepte d’IVA , i el 23 de desembre es formalitzava el contracte, que tenia una duració de 8 mesos finalitzar en 30 de juliol de 2014.
 
“Malgrat això, inexplicablement, el que hauria de ser un treball extern, sense cap ingerència política, en febrer de 2014, no se sap com, part de les conclusions ja estaven en mà d’una diputada del PP”, subratlla la nota, on es concreta que Oltra va demanar també saber “com s’havien filtrat aquests treballs, i de moment no es té cap resposta”.
 
Segons la diputada Mònica Oltra, “a pesar de tindre un Director Econòmic i financer del Consorci Hospitalari de Castelló, la seua ineficaç gestió va dur al col·lapse econòmic l’ens i s’ha hagut de recórrer a treballs externs després de les grans irregularitats detectades per Intervenció General de la Generalitat”.
 
La mateixa direcció del Consorci a la qual la Intervenció atribuïa una manca de col·laboració a l’hora de facilitar a la documentació econòmica sol·licitada, fet que impedia auditar els comptes, era la que confeccionava els plecs i duia tota la tramitació per contractar una auditoria externa que fiscalitzara la seua pròpia gestió posada en dubte.

next