El Consell crea la societat que subrogarà els bombers forestals de Tragsa abans de l'1 d'abril

Els treballadors no adquiriran la condició de funcionaris i rebran una compensació salarial quan s'aprove un nou conveni col·lectiu
/ València
9 novembre 2018 01:00h

El Consell ha aprovat aquest divendres el decret-llei que autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE) i estableix que els bombers forestals de l'empresa pública estatal Tragsa s'incorporaran abans d'abril de 2019 amb la mateixa relació laboral, drets i condicions que ara fins al seu cessament per l'extinció dels contractes.

Segons ha anunciat la vicepresidenta i portaveu del govern, Mónica Oltra, en la roda de premsa després del ple del Consell, aquesta societat "100% pública" pretén "respondre amb serenitat" a les necessitats del col·lectiu i a la seua reclamació d'equiparació salarial.

El decret estableix que el personal contractat per Tragsa s'integrarà en la nova societat abans de l'1 d'abril com a data límit. Els bombers "no adquiriran la condició d'empleat públic", així que la seua relació laboral es regirà, com fins ara, per l'aplicació del conveni col·lectiu fins a l'aprovació d'un altre de nou.

En aquest es farà efectiva una compensació retributiva des de l'1 de gener de 2018, com ha explicat Oltra a preguntes dels periodistes, i s'incorporarà íntegrament la proposta d'acord aconseguida el passat mes de febrer de revisió parcial del VI Conveni Col·lectiu de les Brigades d'Emergència.

La portaveu del Consell ha subratllat així que el decret-llei va en la línia d'allò negociat amb els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, i que la norma plasma l'acord després dels tràmits i informes tècnics necessaris. Després de la seua autorització per part de la Generalitat, passa a les Corts per a la seua ratificació.

Compensació salarial

Una vegada incorporat el personal, la SGISE establirà el procediment, en el marc del nou conveni, per a fer efectiva aquesta compensació corresponent a la diferència entre el realment percebut en el seu salari base des de l'1 de gener de 2018 i el que hauria correspost en aplicació de l'acordat entre les seccions sindicals i els representants legals de Tragsa en la revisió del conveni. Es deduiran les quantitats que l'empresa hauria abonat en concepte de millora unilateral no consolidable als treballadors abans de la seua entrada en la societat.

En concret, dins de la plantilla de la SGISE s'englobaran els treballadors amb contracte vigent o reserva de lloc de treball en la data d'entrada del decret-llei, així com els que contracte Tragsa des que entre en vigor el decret perquè siguen necessaris per al servei de bombers forestals, sempre que haguera sigut autoritzat per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

Tutela a través de l'Agència d'Emergències

La societat tindrà personalitat jurídica de naturalesa privada, sense perjudici de la seua adscripció a Presidència de la Generalitat o a la conselleria amb competències en matèria de protecció civil, extinció d'incendis i emergències, que exercirà la tutela funcional d'aquesta a través de l'AVSRE. A aquest departament li correspon la planificació, control, supervisió i coordinació de la prestació del servei així com l'aprovació dels procediments d'actuació.

L'objectiu del nou organisme és la gestió del personal i de les necessitats logístiques dels serveis d'extinció d'incendis forestals i emergències en els termes previstos per la Llei 13/2010 de la Generalitat, de protecció civil i de gestió d'emergències.

D'aquesta forma, la SGISE s'encarregarà de la gestió del personal i les necessitats logístiques dels serveis d'extinció d'incendis forestals i emergències en els termes previstos per la llei autonòmica de protecció civil i emergències.

Canvis en la llei de protecció civil

Paral·lelament, el Consell modifica l'article 59 de la Llei 13/2010, de protecció civil i gestió d'emergències, que crea el servei de bombers forestals de la Generalitat com a servei públic essencial de caràcter autonòmic que dependrà de la conselleria competent. Es tracta d'un "reajustament formal", ha precisat Oltra.

El servei estarà integrat pel conjunt de persones que, pertanyents a la Generalitat o contractades per ella, per la seua formació específica i dedicació exclusiva, tenen com a missió l'extinció d'incendis forestals i la intervenció en emergències. A aquestos treballadors se'ls reconeixerà la categoria professional de bomber forestal.

Una vegada posat en marxa, el sistema de mobilització i gestió del servei serà el sistema integral de gestió de les emergències 112 i les comunicacions es realitzaran a través de la xarxa de comunicacions de la Generalitat.

next