Educació destina 100.000 euros per a la promoció de l'ús del valencià

Per a l'organització de cursos, l'edició de material o pàgines web
1 abril 2014 01:00h
RedactaVeu / València

L'objectiu d'aquestes ajudes és col·laborar amb aquelles entitats cíviques que, al llarg del País Valencià, realitzen activitats diverses, d'acord amb l'especificitat de cada associació, però que tenen "una característica comuna, i un objectiu molt clar: potenciar l'ús del valencià en alguna de les activitats que desenvolupen, o en totes".

Entre les activitats subvencionades destaca l'organització de cursos de coneixements de valencià destinats a persones adultes. Per a rebre les ajudes, aquesta activitat tindrà una durada mínima de 60 hores i a més, tindrà un mínim de 15 alumnes i un màxim de 40.

També es concediran ajudes a les associacions que pretenguen afavorir, difondre i promoure l'ús del valencià en l'entitat o en la població en general. Se subvencionen les despeses referides a l'edició en valencià del material de difusió, divulgació i d'informació sobre l'entitat i les seues activitats com llibres, catàlegs, programes, fullets, cartells, revistes i elaboració de pàgines web.

En el cas de les pàgines web, seran subvencionables els costos de l'elaboració, del domini i de l'allotjament de la pàgina web. Quedarà exclosa de la subvenció l'adquisició de material inventariable, així com d'objectes publicitaris tals com a samarretes, banderoles, pancartes o bolígrafs.

També es concediran subvencions per a la creació o funcionament d'oficines de l'entitat des de les quals es promocione l'ús del valencià.

Entre les activitats que han de desenvolupar aquestes oficines, destaca la programació i la realització d'activitats de sensibilització i promoció de l'ús del valencià i normalització lingüística, dinamitzar i impulsar l'ús del valencià a l'interior de l'entitat i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatge específics; donar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions així com l'organització de cursos.

next