La Conselleria de Sanitat prohibirà la incineració de persones amb obesitat mòrbida

L'administració argumenta que cremar "un cos d'aquest volum" necessita molta quantitat de combustible i que sobrepassa el llindar permés de contaminació
/ València
13 novembre 2018 01:00h
Sanitat vol revisar i actualitzar els requisits sanitaris per a la ubicació i funcionament dels forns crematoris.

La Conselleria de Sanitat prohibirà la incineració de persones amb obesitat mòrbida i de cadàvers que hagen rebut tractaments contra el càncer mitjançant inserció d'agulles radioactives, segons figura en la nova ordre elaborada per aquest departament, en període d'al·legacions, per a revisar i actualitzar els requisits sanitaris per a la ubicació i funcionament dels forns crematoris.

La justificació oficial de la prohibició de la incineració de persones amb obesitat mòrbida, segons ha avançat aquest dimarts Levante-EMV, és que incinerar un cos d'aquest volum "necessita una quantitat molt elevada de combustible", la qual cosa comporta un augment "considerable de contaminació que sobrepassa el llindar del permés".

Aquesta ordre, consultada per Europa Press, té per objecte establir les condicions per a la ubicació i funcionament de forns crematoris, així com "adaptar els forns existents a les noves exigències per a protegir la salut de la població" tenint en compte que la cremació, com a pràctica funerària, està "prenent auge en l'actualitat".

Així, la conselleria aconsella, segons l'experiència acumulada, establir noves consideracions respecte a la ubicació dels forns i el seu funcionament, a fi de minimitzar el seu impacte en la salut poblacional. Per això, ordena que abans de la cremació s'extraguen els elements termoactius i es retiren dels fèretres els ferratges i altres elements metàl·lics, així com adorns fabricats amb resines, plàstics o qualsevol compost susceptible de formar compostos organoclorats o altament tòxics, després de la seua combustió.

A més, els cadàvers no han de vestir robes o accessoris que continguen elements metàl·lics, així com resines o plàstics, quan siguen introduïts en el forn crematori. A més, els materials de les robes no han de contindre elements que siguen susceptibles de formar compostos organoclorats o altament tòxics després de la seua combustió. Per això, preferentment s'utilitzaran sudaris fabricats amb materials biodegradables.

Així mateix, es prohibeix la cremació de fèretres de plom o zinc i les instal·lacions d'emmagatzematge de taüts han d'estar tancades amb clau, refrigerades, estar a prova de rosegadors i aus i comptar amb un sistema de control d'olors.

Noves condicions per a la ubicació

Les noves condicions que planteja la Conselleria de Sanitat per a poder instal·lar els forns crematoris de nova construcció són que s'instal·len preferentment en sòls de classificació industrial i que no hi haja nuclis poblacionals o espais vulnerables en el radi de 200 metres comptats a partir del focus d'emissió que constitueix el fumeral del crematori.

En cas que no es complisca la distància de 200 metres a espais vulnerables, el titular de la instal·lació haurà de presentar un estudi de dispersió de contaminants de les emissions esperades en el forn crematori, utilitzant models matemàtics reconeguts per algun organisme internacional.

També haurà d'aportar a la conselleria competent en matèria de sanitat les dades meteorològiques de partida utilitzades per a la modelització, així com els nivells d'immissió obtinguts a diferents distàncies de la ubicació del forn crematori per als contaminants.

next