El govern espanyol té un pla per a traure les pseudoteràpies de l'educació i dels centres de salut

El document presentat pels ministres Carcedo i Duque també inclou mesures contra l'intrusisme i modificacions normatives per a evitar la publicitat enganyosa
14 novembre 2018 01:00h
Una associació va demanar en juliol a la Universitat de València que retirara diversos cursos perquè "legitimaven les pseudociències".

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar, María Luisa Carcedo, i el ministre de Ciències, Innovació i Universitats, Pedro Duque, han presentat aquest dimecres el Pla per a la Protecció de la Salut davant de les Pseudoteràpies, que inclou mesures contra l'intrusisme i per a eliminar aquestes pràctiques dels centres sanitaris així com evitar que s'impartisquen a les universitats. El pla també preveu modificacions normatives per a evitar la publicitat enganyosa i inclou mesures per a facilitar informació veraç i accessible de les pseudoteràpies amb l'objectiu que es puguen prendre decisions informades i responsables sobre el seu ús. A partir d'ara, els dos ministeris obriran un procés participatiu per a incorporar aportacions de les autonomies i els sectors implicats.

El document incorpora accions per a evitar els riscos que poden suposar aquestes pràctiques si són utilitzades de forma alternativa o complementària a tractaments basats en el rigor científic. Així, inclou mesures per a difondre i facilitar a la ciutadania informació veraç, com ara accions de comunicació adreçades a administracions públiques, professionals sanitaris, mitjans de comunicació, societats científiques, col·legis professionals i, també, a tota la població. 

El pla també preveu modificacions normatives per a evitar la publicitat enganyosa. Els canvis reforçaran els mecanismes de control existents per a evitar la promoció comercial de pràctiques que no estiguen emparades pel coneixement científic en àmbits com Internet, les xarxes socials, actes o jornades.

El govern espanyol també vol eliminar la pràctica de les pseudoteràpies als centres sanitaris així com garantir que totes les activitats sanitàries es facen per part de professionals que disposen de la titulació oficialment reconeguda. Per això, es modificarà un decret de 2003 tant pel que fa a aspectes relatius a evitar l'intrusisme com per a impedir que s'autoritzen pseudoteràpies en el registre de centres sanitaris.

Pel que fa a les mesures per a evitar que les pseudociències s'impartisquen a les universitats, els dos ministeris han acordat diverses opcions, com ara incorporar en els programes formatius universitaris els principis del coneixement i l'evidència científica en la formació a professionals sanitaris. Així, es promouran aliances amb la Conferència de Degans, de Rectors, les autonomies, la comunitat universitària i els col·legis professionals per a no promoure títols propis o oficials sobre pseudoteràpies.

També es farà un informe de recomanacions que aclarisca les pràctiques i mètodes que no es consideren amb coneixement i evidència científica suficient com per a ser impartits en els títols universitaris oficials de grau i màster en l'àmbit sanitari.

next