El Consell transfereix un milió d'euros a Emergències per a cobrir despeses no previstes, com ara l'Aquarius

La transferència donarà cobertura a actuacions d'emergència derivades de l'incendi forestal de Llutxent i a una campanya d'inspecció d'habitatges afectats pel foc
/ València
19 novembre 2018 01:00h

El govern ha decidit transferir una poc més d'un milió d'euros a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a cobrir "necessitats de despeses no previstes en el pressupost inicial" derivades d'actuacions extra, com ara les dutes a terme el passat estiu per a l'acollida dels immigrants que van arribar a València en la flotilla de l'Aquarius i també com a conseqüència de l'incendi forestal declarat a Llutxent (la Vall d'Albaida).

Així apareix aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que publica l'acord del Consell adoptat el passat 9 de novembre per a autoritzar "una transferència de crèdit del capítol 5 del programa 612.60, Despeses diverses, al capítol 4 del programa 221.30, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, de Presidència de la Generalitat per import global d'1.011.674,83 euros".

D'aquesta manera, com explica el DOGV, consultat per Europa Press, Presidència de la Generalitat proposa "destinar part dels fons consignats al Fons de Contingència, del capítol 5 del Programa Despeses diverses, a la línia transferència X0706, Finançament Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, del capítol 4" per aquest import amb la finalitat d'"incrementar el capítol 2 del programa 221.10, Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis" del citat organisme autònom.

La mesura vol "donar cobertura a necessitats de despeses no previstes en el pressupost inicial", com ara "les actuacions realitzades dins de l'Operació Esperança Mediterrània"; entre elles, "la planificació de l'arribada dels bucs al port de València, el suport logístic a l'operatiu, la gestió de la intendència del personal intervinent en el moment de l'arribada, les labors prèvies per a l'acomodament provisional al Complex Educatiu de Xest (la Foia de Bunyol) de part dels 630 migrants procedents d'aigües italianes i el seu manteniment mentre persistisca l'allotjament en el citat complex, per import de 427.482,34 euros".

Així mateix, amb aquesta transferència es donarà cobertura a "actuacions d'emergència per a l'eliminació de la vegetació de les urbanitzacions Montesol, Els Cims i Montepino, afectades per l'incendi forestal de Llutxent, per import de 410.991,63 euros" i a la realització "d'una campanya d'inspecció i peritatge d'habitatges unifamiliars que van estar afectats per l'incendi forestal de Llutxent, a la Marxuquera, a Gandia, per import de 173.200,86 euros", com detalla el DOGV.

next