El TSJ rebutja un altre recurs de la Catòlica contra les ordres de beques universitàries d'Educació

El tribunal desestima que les ajudes publicades exclusivament per a l'alumnat de les universitats públiques constituïsquen una "transgressió constitucional" que vulnera la "igualat"
/ València
19 novembre 2018 01:00h
Edifici de la Universitat Catòlica de València.

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha donat la raó a la Generalitat i ha desestimat el recurs de la Universitat Catòlica de València contra les ordres de la Conselleria d'Educació per les quals es regulaven les bases per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques de la Comunitat i les de complement de beques per a l'activitat de mobilitat dels estudiants per estudis del programa Erasmus + d'institucions públiques d'educació superior.

La resolució, de data del passat 8 de novembre i facilitada aquest dilluns pel TSJ, no és ferma i, per tant, es pot presentar recurs davant el Suprem. La sala, que cita jurisprudència anterior de la secció cinquena en casos similars, desestima d'aquesta forma els recursos interposats per la Catòlica contra ambdues resolucions de la Conselleria d'Educació i imposa a la universitat privada 3.000 euros de costes.

La UCV havia presentat recursos contra les dos ordres de la Conselleria, sobre les quals la sala va acordar acumular-los i seguir el procediment únicament en relació al dret d'igualtat invocat. La Catòlica al·legava que s'havia produït una "transgressió constitucional" que implicava la nul·litat de les dos ordres per lesió del dret fonamental a la igualtat en establir-se una diferència "injustificada" entre les universitats públiques i les privades i afegia que es tractaven de forma desigual circumstàncies objectives idèntiques i que s'atribuïa la diferència de tracte al centre en què decideix estudiar l'alumnat.

La Generalitat es va oposar als recursos citant jurisprudència de la secció cinquena en la qual es rebutjava l'existència de vulneració de l'article 14 de la Constitució i al·legant que el contingut de les ordres impugnades no afecta els drets dels quals és titular cap universitat sinó l'alumnat i sols aquest pot invocar una suposada transgressió d'aquest dret a la igualtat de tracte. A més, sostenia que els estudiants que opten per aquest model ho fan a caua de no haver aconseguit la nota de tall i disposen de recursos econòmics per a això.

La sala reconeix, en primer lloc, la legitimitat de la UCV per a plantejar el recurs, igual que va fer en el seu moment la secció cinquena, però rebutja les seues al·legacions també d'acord amb aquestes sentències anteriors en les quals es va entendre que la norma impugnada no vulnerava el dret a la igualtat de la universitat demandant, que no es veia afectada per aquesta ordre que regulava els drets dels alumnes.

next