El govern espanyol crea l'Observatori Dones, Ciència i Innovació per a lluitar contra la desigualtat

El nou òrgan facilitarà l'avaluació de les polítiques planejades per a assolir la igualtat en l'àmbit de la ciència i la innovació tecnològica
23 novembre 2018 01:00h
Quan apareixen científiques en imatges de premsa, sol ser com a recurs fotogràfic, és a dir, en fotografies que il·lustren la peça però que no estan directament relacionades amb la informació.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un reial decret per a posar en marxa l'Observatori Dones, Ciència i Innovació (OMCI, per les seues sigles en castellà). L'objectiu és revertir situacions que situen les dones científiques i universitàries en una posició desfavorable.

"Aquesta també és una qüestió important", ha declarat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, qui ha resumit que aquest observatori suposa un mecanisme per a identificar on estan els problemes i poder després actuar, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de gènere en el sistema de ciència, tecnologia i innovació.

El nou òrgan "serà decisiu per a combatre qualsevol discriminació per raó de sexe, garantir la igualtat d'oportunitats i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de la vida científica i universitària", asseguren des de la Moncloa. 

L'executiu espanyol destaca que, "malgrat els seus mèrits, les dones abandonen les seues carreres professionals i, com més alt és el nivell de responsabilitat, menor és la presència de dones".

L'OMCI realitzarà un seguiment integral en el conjunt de les administracions públiques en matèria de prevenció i lluita contra l'assetjament laboral i l'assetjament sexual i per raó de sexe en el treball, incloent-hi la violència de gènere.

L'observatori estarà presidit per Ángeles Heras, secretària d'Estat d'Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació, a qui correspon la funció de promoció de les polítiques d'igualtat, no discriminació i accessibilitat universal en l'àmbit científic, així com el foment de la participació de les dones en l'àmbit universitari, investigador i innovador en una situació d'igualtat.

Quines competències té l'observatori?

Entre les funcions més rellevants de l'OMCI hi ha el seguiment de les actuacions dels Departaments Ministerials, les Administracions Públiques i, en general, de tots els actors del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, en matèria de prevenció i lluita contra l'assetjament laboral i l'assetjament sexual i per raó de sexe en el treball, incloent-hi la violència de gènere.

També avaluarà l'impacte de les polítiques i mesures d'igualtat de gènere i la situació de les dones i l'actuació dels agents públics en el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, i formularà recomanacions i propostes per a millorar la situació de les dones i proposar l'adopció de mesures i la realització d'actuacions per a la igualtat de gènere, incloses les d'acció positiva.

L'OMCI permetrà fer un diagnòstic fiable i vàlid sobre els avanços en la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i, en conseqüència, avaluar les polítiques planejades a aquest efecte en l'àmbit de la ciència i la innovació tecnològica. Permetrà, així mateix, disposar d'informació per a adoptar les mesures adequades per a combatre qualsevol discriminació per raó de sexe, garantir la igualtat d'oportunitats, i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de la vida científica, tecnològica i universitària.

Radiografia de les dones en la ciència

L'estadística de resultats de l'alumnat universitari, elaborada per la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment Universitari del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, mostra que les dones en general obtenen millors resultats en el seu pas per la universitat que els homes: millors taxes de rendiment, èxit i avaluació, notes mitjanes i taxes d'idoneïtat i graduació. No obstant això, es produeix una concentració important d'estudiants dones en les carreres d'arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, i ciències de la salut, mentre que la seua presència és molt menor en les enginyeries.

Segons l'informe de la Comissió Europea 'She Figures 2015', en la major part dels països europeus les dones representen menys del 45% de la comunitat científica i de l'enginyeria. A més, segons l'estadística sobre activitats de R+D de l'INE, a l'estat espanyol les dones només representaven en 2016 el 40,4% del total de l'ocupació en recerca i desenvolupament, i un 39,1% del total del personal investigador. Pel que fa als estudis, en el curs 2016-2017 la major part de l'alumnat universitari de Grau eren dones, un 54,67%, però en passar als estudis de doctorat disminueix al 49,67%. 

next