Igualtat engega el procediment que permet sol·licitar documentació administrativa d'acord amb la identitat de gènere

El departament d'Oltra considera que la mesura afavorirà "una millor inclusió de les persones trans"
/ València
30 novembre 2018 01:00h
La bandera amb els colors de l\'arc de Sant Martí símbol del col·lectiu LGTB.

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha posat en marxa el procediment per a la sol·licitud de la documentació administrativa d'acord amb la identitat de gènere manifestada, com estableix la llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere al País Valencià, coneguda com a Llei Trans. 

Amb aquesta documentació, el departament que dirigeix Mónica Oltra busca evitar situacions de "sofriment per exposició pública o discriminació" i fer un pas més per a garantir el dret d'autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat sentida diferent a l'assignada en el seu naixement, informa la Generalitat en un comunicat.

El fet de facilitar a les persones transsexuals la targeta administrativa acreditativa de la identitat de gènere manifestada pretén afavorir "una millor inclusió de les persones trans", com ha explicat el director general d'Igualtat en la Diversitat, José de Lamo.

Sota aquest prisma, ha posat l'accent que totes les administracions públiques valencianes estan obligades a tractar les persones trans titulars de la documentació administrativa d'acord amb la identitat de gènere sentida, "amb absolut respecte a la seua dignitat, privacitat i intimitat". També estan obligades a vetlar perquè en el seu tracte privat amb empreses o particulars siguen tractades en els termes descrits.

Tenen dret a la documentació administrativa, regulada en el decret de desenvolupament de la normativa, totes les persones amb residència efectiva al País Valencià que tinguen la condició de persona trans, a excepció d'aquelles que hagen procedit ja a la rectificació del registre de l'esment relatiu al sexe.

El procediment d'expedició de la documentació arranca amb la sol·licitud de la persona interessada o dels seus representants legals. Podrà realitzar-se també per mitjans telemàtics. En el cas que la persona interessada siga menor d'edat, la petició es formularà a mans deels seus representants legals i tindrà en tot cas dret a ser informada, escoltada i a manifestar la seua opinió, d'acord amb la llei de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i d'enjudiciament civil.

next