El TSJ ordena pagar a una dona la devolució de l'IRPF corresponent a la prestació per maternitat

La demandant rebrà 1.540 euros per l'impost que va tributar
/ València
12 desembre 2018 01:00h
 Contra aquesta sentència cap la presentació d\'un recurs de cassació davant la sala tercera del Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha dictat la primera sentència autonòmica que estima el recurs d'una contribuent que sol·licitava la devolució de l'IRPF corresponent a la prestació per maternitat. Segons consta en la sentència, facilitada pel despatx Leopoldo Pons, encarregat de la direcció lletrada d'aquest litigi, la demandant obtindrà 1.540,89 euros més interessos en considerar-se exempta de tributació la prestació per maternitat que va rebre en el seu moment.

L'Advocacia de l'Estat es va avindre a les pretensions de la contribuent a la vista de la doctrina legal establida per la secció segona de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem en la seua sentència del 3 d'octubre.

Segons la decisió de l'Alt Tribunal, "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)". El citat despatx explica que aquest cas va ser declarat com a "procediment testimoni" pel TSJ, la qual cosa vol dir que davant el gran volum de reclamacions rebudes, aquest Tribunal va suspendre tots els procediments idèntics presentats (al voltant d'un centenar, assenyalen les mateixes fonts) excepte un, que ara s'ha resolt de forma estimatòria per a la contribuent. Contra aquesta sentència cap la presentació d'un recurs de cassació davant la sala tercera del Tribunal Suprem.

next