El Pla Bàsic de Mobilitat de l'àrea metropolitana de València inclou 571 quilòmetres de xarxa ciclista

El projecte inclou la targeta única per a viatjar en diferents transports i la millora de les parades de l'autobús metropolità
/ València
14 desembre 2018 01:00h

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat el Pla Bàsic de Mobilitat de l'àrea metropolitana de València, que suma 42 propostes com la millora de la xarxa ciclovianant, que aconsegueix 571 quilòmetres de xarxa ciclista, i les vies preferents per a Metrobus, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. 

Sobre aquest tema, el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha destacat que és "la primera vegada" que s'aborda la planificació de la mobilitat en l'àmbit supramunicipal "en tota l'àrea, atenint totes les maneres de transport, tant el públic com els desplaçaments a peu o amb bicicleta".

El Pla Bàsic de Mobilitat de l'àrea metropolitana de València s'estructura al voltant de 9 línies estratègiques d'acció, que van des de la mobilitat no motoritzada fins al transport públic, la gestió de la mobilitat o el desenvolupament normatiu.

Cadascuna de les línies estratègiques contempla diferents mesures d'actuació, que en el seu conjunt sumen 42 propostes, entre les quals destaquen la millora de la xarxa ciclovianant, amb la qual s'aconsegueixen 571 quilòmetres de xarxa ciclista, dels quals 160 estaran adaptats a mobilitat de vianants i les vies preferents per a Metrobus.

Domingo també ha ressaltat "la millora de les parades d'autobús metropolità i coordinació amb els punts de parada urbans, el sistema tarifari integrat que permetrà disposar de targeta única de transport, la gestió dinàmica de la velocitat en vies metropolitanes, a més de l'adequació d'espais per a Park & Ride fomentant la intermodalitat". Així, és el primer document de propostes que es genera dins del Pla de Mobilitat de l'àrea metropolitana de València (PMoMe València) i se centra en aquelles actuacions en actuacions a curt i mitjà termini.

En aquesta línia, ha ressaltat que es tracta d'un document "complet que permet abordar, per primera vegada, la planificació de la mobilitat en l'àrea Metropolitana de València dins d'un procés ordenat, basat en dades i tècniques contrastades".

Exposició pública

El document ha tingut un ampli procés d'exposició pública, ja que la seua versió preliminar es va poder consultar en la web de la Conselleria i en les seues dependències. Després es va obrir el període d'al·legacions i, per a això, a més del canal oficial, es va habilitar una bústia electrònica en la pàgina web del pla. Així mateix, es va presentar en la Jornada de la Setmana de la Mobilitat i en la Mesa Interadministrativa de Mobilitat Sostenible de la Universitat Politècnica de València. 

El document ha rebut 291 comentaris de 27 entitats o agents territorials i s'ha donat resposta tant a les al·legacions, 222, com a les aportacions, 69. Del total d'al·legacions rebudes, s'han acceptat i incorporat 66 al Pla Bàsic i s'han realitzat 155 aclariments.

Finalment, ha subratllat que "amb les mesures del Pla Bàsic, des del departament, es pretén establir les bases per a fer de València i la seua Àrea Metropolitana un àmbit cada vegada més sostenible, connectada i competitiva econòmicament; aprofitant els avantatges de la promoció de la mobilitat eficient, alhora que innovadora, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat, l'habitabilitat i les condicions de vida de la ciutadania en un espai públic i entorn urbà de qualitat".

next