Les famílies monoparentals deixen d'abonar el copagament farmacèutic

El Consell i el Col·legi de Farmacèutics aproven un conveni que se suma als que afecten els col·lectius de menors, les persones amb diversitat funcional, els pensionistes i els aturats
/ València
14 desembre 2018 01:00h
El perfil de les persones afectades per la \'pobresa farmacèutica\' es correspon amb pensionistes amb rendes molt baixes, persones a l\'atur i dones divorciades amb fills a càrrec seu a qui els exmarits no passen la pensió.

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i amb els Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Alacant, Castelló i València mitjançant el qual s'estableixen les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments farmacològics per a eliminar així el copagament farmacèutic a famílies monoparentals.

Els tractaments referits són els subvencionats pel Decret 98/2018, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2018. El conveni aprovat es formalitza amb els col·legis farmacèutics del País Valencià per primera vegada per al col·lectiu de famílies monoparentals a semblança dels aprovats per a la resta de col·lectius beneficiaris de subvencions al copagament tenint en compte que 2018 és el primer any en què s'aprova un Decret per a la concessió de subvencions directes a aquest col·lectiu.

En aquest sentit, la Generalitat ha formalitzat prèviament els convenis amb els Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Alacant, Castelló i València per als col·lectius de persones menors, persones amb diversitat funcional, persones pensionistes i col·lectiu d'aturats.

Famílies monoparentals beneficiàries

Com estableix el Decret, seran beneficiàries de les subvencions les persones que complisquen els següents requisits: ostentar la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de Salut (SNS) i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; ostentar el títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en diversitat familiar segons el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de reconeixement de la condició de família monoparental al País Valencià; tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals, i, finalment, ser resident al País Valencià.

next