L'Ajuntament de València augmenta l'accés a la informació per part de la ciutadania

El nou reglament de Govern Obert preveu millores en participació ciutadana, transparència i rendició de comptes
/ València
17 desembre 2018 01:00h
La norma estén el seu àmbit d\'aplicació sobre totes aquelles matèries en què els conflictes generats puguen solucionar-se mitjançant la mediació.

La Regidoria de Govern Obert i Transparència de l'Ajuntament de València comença el procediment per a l'aprovació de dos noves ordenances de participació ciutadana, transparència i rendició de comptes. Aquest reglament es constitueix com una acció transversal de les polítiques de l'Ajuntament i té l'objectiu principal de promoure la democràcia participativa amb una millora de l'accés per part de la ciutadania a la informació dels organismes públics municipals.

Si bé allò referent a la rendició de comptes apareix en ambdues ordenances de manera transversal, les millores que inclou pel que fa a participació s'estructuren entorn a set eixos d'actuació. Entre ells trobem el compromís per la transversalitat; el foment de la descentralització, que es relaciona amb les noves vocalies i els Observatoris de Barri i del Poble de l'últim Reglament de Juntes del Districte; més membres als órgans de participació i una vicepresidència ciutadana, i la incorporació de diverses ferramentes de proposta i consulta així com la creació del Síndic de Greuges Municipal.

Neus Fábregas, regidora de Govern Obert, ha insistit en la promoció de l'associacionisme mitjançant subvencions i cessions d'espais públics; l'organització de campanyes de participació ciutadana i escoles cíviques; la realització d'estudis sobre participació, i la creació d'un portal per a visibilitzar tots els processos municipals i l'Observatori de Participació Ciutadana.

Pel que fa a la transparència, s'advoca per un avanç en les obligacions mínimes de publicitat activa augmentant la informació i concretant el seu format i data de publicació. Per a adequar-se a les lleis estatals i regionals, s'incorporen criteris interpretatius del Consell de Transparència Estatal i de la Generalitat en matèria de drets d'accés i es concreta el procés sancionador per a regidories i organismes municipals poc transparents.

A més, cal destacar la creació d'un protocol de traspàs de poders per a facilitar els canvis de govern. Gràcies a aquest, es facilitaran als nous càrrecs resums de totes les accions de les regidories en començar la nova legislatura i s'agilitzaran els processos. També es crea un pla d'integritat d'administració local per a millorar la governança entre els diferents ens i se sotmetran els càrrecs i organismes públics a un escrutini amb el pla de millora de rendició de comptes. Perquè la ciutadania s'informe sobre les ordenances, encara pendents d'aprovació, es realitzaran dos jornades: la primera, aquest dijous 20 de desembre, dedicada a la transparència, i la segona, el dijous 22 de gener, dedicada a la participació.

next