L'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària obri dues bosses de treball per a diferents categories laborals

El termini d'inscripció va des del 21 de desembre fins al 2 de gener i des de l'1 fins al 14 de febrer
/ València
21 desembre 2018 01:00h
El projecte de Llei de Modificació de la Llei de Salut vigent incorpora l\'Observatori Valencià de la Salut.

L'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS) ha convocat dues bosses d'ocupació per a diferents categories laborals amb les quals pretén cobrir les necessitats existents d'acompliment provisional de llocs de treball mitjançant la contractació laboral temporal. Les resolucions de convocatòria, publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, estableixen una bossa temporal de caràcter extraordinari i una bossa temporal de caràcter urgent per a diferents categories laborals. 

En concret, els llocs que es convoquen són per a direcció de centre, psicologia, teràpia, teràpia ocupacional, coordinació d'atenció sanitària, conducció, mecànica, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor d'ocupació, atenció social, zelador, guarda, governant i auxiliar de cuina. 

Les bosses es constitueixen per a cobrir les necessitats existents d'acompliment provisional de llocs de treball mitjançant la contractació laboral temporal així com la contractació temporal per millora d'ús de personal laboral fix. 

En concret, les persones interessades a inscriure's a la bossa de caràcter urgent han d'emplenar l'annex I de sol·licitud d'inscripció (dades generals de la persona participant), l'annex II fulla d'autobaremació (on el candidat ha de fer constar els mèrits que desitge fer valdre de conformitat amb el barem que s'estableix en la convocatòria) i l'annex III declaració responsable. Així mateix, hauran d'annexar a través de la pàgina web la documentació justificativa dels requisits de participació (DNI/NIE i documentació de la titulació requerida per al lloc) i la documentació justificativa dels mèrits. 

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta bossa és de cinc dies hàbils comptats des de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria al DOGV, és a dir, els dies 21, 26, 27 i 28 de desembre de 2018, i el 2 de gener de 2019. 

Les persones interessades a inscriure's en la bossa de caràcter extraordinari hauran d'emplenar l'annex I i annexar a través de la pàgina web el DNI/NIE i la documentació justificativa dels mèrits que desitgen fer valdre. El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta bossa és del dia 1 al 14 de febrer de 2019. 

next