El País Valencià rep 8,7 milions de turistes estrangers de gener a novembre

L'autonomia es converteix en la cinquena en nombre de turistes estrangers de l'estat espanyol
/ València
3 gener 2019 01:00h
Al País Valencià, la despesa dels visitants estrangers el mes de juny va ser de 847 milions.

El País Valencià va rebre de gener a novembre de 2018 un total de 8.777.959 turistes estrangers, un 3% més que en el mateix període de 2017, segons l'enquesta de moviments turístics en fronteres Frontur publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El nostre territori es converteix així en el cinquena principal destinació d'aquest tipus de turistes en l'acumulat dels 11 primers mesos de 2018, per darrere de Catalunya (18,1 milions), les Balears (13,6), les Canàries (12,4) i Andalusia (11,1).

Només el mes de novembre un total de 499.588 turistes estrangers van visitar el País Valencià, un 10,5% més que en novembre de 2017. Els principals països emissors de turistes estrangers van ser el Regne Unit, amb un 33,9% del total, i França, amb el 10,5%. Per altra banda, l'Estat va rebre entre gener i novembre de 2018 més de 78,4 milions de turistes estrangers, la qual cosa suposa un increment del 0,7% respecte al mateix període de 2017, segons la mateixa enquesta de moviments turístics.

Els principals països emissors de turistes a l'Estat fins a novembre van ser el Regne Unit, amb més de 17,6 milions de turistes i un descens del 2%; Alemanya, amb quasi 10,9 milions i una baixada del 4,7%, i França, amb quasi 10,8 milions de turistes, el 0,7% més. Només en novembre, 4,5 milions de turistes internacionals van visitar l'estat espanyol, un 3,6% més que en el mateix mes de 2017. En novembre va ser positiva l'evolució del mercat britànic, amb un repunt del 2,8% respecte al mateix mes de 2017, però, per contra, van disminuir les arribades de turistes alemanys (un 3%) i francesos (un 10,4%).

Entre la resta de països de residència cal destacar els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (21,3%), Portugal (18%) i Itàlia (13%). Per autonomies, Catalunya es va mantindre com a principal destinació en l'acumulat dels onze primers mesos de 2018, amb més de 18,1 milions d'arribades, malgrat una caiguda del 0,8%, seguida de les Illes Balears i les Canàries. En novembre, la destinació principal dels turistes va ser les Canàries, amb el 26% del total, seguida de Catalunya i Andalusia.

Així mateix, en el conjunt de l'Estat el nombre de turistes que van utilitzar l'allotjament de mercat (hotels o habitatge en lloguer) va avançar un 7,4% en novembre, mentre que els que van optar per l'ús d'habitatge en propietat o de familiars o amics (allotjament de no mercat) va disminuir un 8,6%. La durada de l'estada majoritària va ser la de quatre a set nits, amb més de 2,1 milions de turistes, encara que va créixer més el nombre de visitants que no van pernoctar (un 5,7%) i va baixar un 16,1% el nombre de turistes amb estades de major durada (més de 15 nits). Pel que fa a la forma d'organització, en novembre més de 3,3 milions de turistes van arribar sense paquet turístic, un 4,7% més; mentre que els que van optar per ell van ser més d'1,2 milions, un 0,7% més.

next