Vora mil famílies que viuen en habitatges protegits es beneficien del pla de lloguer assequible des de 2016

La consellera Salvador destaca l'aplicació de criteris socials a l'hora d'assignar les vivendes, "prioritzant col·lectius especialment sensibles"
/ València
6 gener 2019 01:00h
Aquest nou pla incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l\'Habitatge.

Un total de 929 famílies que resideixen en habitatges protegits de la Generalitat s'han beneficiat del Pla de Lloguer Assequible que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va posar en marxa en abril de 2016. 

Tal com ha explicat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, "l'objectiu d'aquest pla és adaptar el lloguer dels habitatges propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) en funció de les circumstàncies econòmiques i socials de cada família".

En abril de 2016, la Generalitat va posar en marxa el primer Pla de Lloguer Assequible, que va estar vigent fins al 30 de juny de 2017 i al qual es van acollir 274 famílies. Gràcies a l'èxit aconseguit, en juliol de 2017 es va crear un segon pla amb una durada d'un any i que va beneficiar a 352 famílies. 

Posteriorment, el consell de direcció d'Evha va aprovar un tercer Pla de Lloguer Assequible que estarà vigent fins al 30 de juny de 2019. Fins al moment, s'han acollit al pla 303 famílies, encara que aquest número augmentarà, ja que el termini segueix obert. 

"Després d'estudiar cas per cas la situació dels inquilins dels habitatges, la Conselleria determina la reducció de les quotes tenint en compte tres criteris: ingressos de la unitat familiar, nombre de membres i municipi on se situa l'habitatge", ha indicat Salvador. 

Amb el Pla de Lloguer Assequible, el Consell pretén, segons ha indicat Salvador, "corregir la fórmula aplicada per anteriors executius valencians amb un procediment més just que tinga en compte la situació econòmica real de les famílies i, d'aquesta manera, afavorir l'accés a l'habitatge". 

Es tracta d'una de les mesures del Pla de Dignificació de l'Habitatge Social impulsat per la Conselleria per a millorar la gestió del parc d'habitatges de la Generalitat. 

Com a novetat, aquest tercer pla incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l'Habitatge impulsada per la Conselleria d'Habitatge i introdueix un procediment encara més favorable als inquilins d'habitatges protegits, ajustant a cada moment les rendes a la situació concreta de cada família i tenint en compte els canvis que es produïsquen. 

D'aquesta forma, s'augmenten les bonificacions per a les famílies amb menys recursos. Per exemple, en el cas de les famílies amb un IPREM menor o igual a 1,25 que pagaven un lloguer que suposava com a màxim el 25% dels seus ingressos, amb el pla actual l'arrendament no pot superar el 20%.

Impulsar l'habitatge protegit 

En els últims tres anys i mig, "el Consell ha donat un gran impuls a l'habitatge protegit de la Generalitat a través de l'adopció de mesures que han propiciat l'ocupació gradual dels immobles que estaven buits", ha assenyalat la consellera. Entre elles, destaca la modificació del règim d'ús dels habitatges que estaven en venda perquè puguen oferir-se en lloguer. 

Una altra mesura molt important ha sigut l'aplicació de criteris socials en l'assignació dels habitatges protegits, "prioritzant col·lectius especialment sensibles com ara víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat, famílies amb menors o joves, entre d'altres". 

Així mateix, gràcies a una inversió de vora 6,3 milions d'euros està en marxa el reinici de les obres de huit promocions d'habitatge protegit, amb un total de 111 habitatges, que van ser paralitzades per l'anterior Consell.

next