Ecologistes en Acció denuncia que Urbanisme "incompleix persistentment la normativa ambiental"

L'organització presenta una queixa davant el Síndic de Greuges en què acusa la Conselleria d'Habitatge de tramitar tres Declaracions d'Interés Comunitari sense avaluar-ne els impactes
/ València
9 gener 2019 01:00h

Ecologistes en Acció ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges per la "nul·la resposta" de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori davant el "persistent incompliment de la normativa sobre avaluació ambiental".

Segons els ecologistes, la tramitació de les Declaracions d'Interés Comunitari (DIC) sortegen el tràmit d'avaluació ambiental incomplint la normativa ambiental i, en concret, la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental i la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

En eixe sentit, han explicat que els recursos d'alçada interposats davant eixes resolucions "no obtenen cap resposta" de la Conselleria competent en Urbanisme, de manera que "es fa cas omís als requeriments del Síndic de Greuges i s'incompleix la normativa del Règim Administratiu de les administracions públiques". "I ja en van tres", han sostingut.

Sobre aquest tema, han al·legat que l'última va ser l'aprovació el 27 de novembre de 2018 per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant d'una Declaració d'Interés Comunitari per a la implantació d'una instal·lació fotovoltaica a Xixona (l'Alacantí) en tres parcel·les de sòl no urbanitzable comú de naturalesa forestal, de la partida Torroners, amb una superfície de 62,75 hectàrees.

Ecologistes en Acció va presentar al·legacions a eixa sol·licitud de DIC informant sobre l'existència de sòls urbanitzables pròxims a eixes parcel·les aptes per a acollir la instal·lació, que farien innecessària l'ocupació de sòls no urbanitzables forestals, i sobre la inclusió d'aquestos en una Àrea d'Interés Prioritari de protecció d'avifauna per electrocució i xoc amb línies elèctriques.

En eixa ubicació pròxima a la ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus) Riu Montnegre inclosa en la Xarxa Natura 2000 existeixen tres nius d'àguila cuabarrada, protegida per la Unió Europea. La instal·lació d'eixa planta solar fotovoltaica suposaria la pèrdua irreversible de 70 hectàrees de l'hàbitat d'eixe ocell rapinyaire, afirmen Ecologistes en Acció. 

L'ONG denuncia que l'atorgament de la DIC s'ha realitzat sense la prèvia avaluació ambiental dels impactes previsibles d'eixe projecte, de manera que s'ha incomplit la legislació sobre avaluació ambiental, que obliga a la realització de l'avaluació ambiental en les primeres fases de la tramitació de qualsevol projecte i de la Llei 5/2014, que obliga al fet que la DIC incorpore els condicionants ambientals imposats en la fase d'avaluació, condicionants inexistents perquè no s'ha realitzat aquesta avaluació ambiental. Ecologistes en Acció ha interposat a principis d'aquest mes davant la Secretaria Autonòmica l'oportú recurs d'alçada.

Amb anterioritat, en gener de 2018, també es va atorgar una DIC a un campament turístic a Oriola (el Baix Segura) en l'àmbit de la ZEPA Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor, també sense la realització de la preceptiva avaluació ambiental. Ecologistes va interposar un recurs d'alçada, que encara no hauria obtingut contestació de la Conselleria competent en Urbanisme.

Finalment, els ecologistes han assenyalat que en agost de 2018 es va admetre a tràmit la sol·licitud d'una DIC per a instal·lar un abocador de residus industrials a Barxeta (la Costera) sense que figurara el preceptiu Estudi d'Impacte Ambiental entre la documentació aportada pel promotor. També en eixe cas es va interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica, "sense que eixa Conselleria es dignara a contestar a Ecologistes en Acció, de manera que s'incomplia reiteradament la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques".

Davant d'aquestes "omissions i irregularitats", Ecologistes en Acció del País Valencià ha interposat una queixa davant el Síndic de Greuges, que ja ha efectuat dos requeriments a la titular de la Conselleria, "requeriments que no han obtingut cap resposta fins a hui". "La transparència no sembla ser en aquest cas el distintiu d'eixa Conselleria", sentencien.

next