La Fundació Blasco Ibáñez decideix acudir als tribunals a reclamar el llegat complet de l'autor

L'obra i els objectes personals de l'escriptor de 'La Barraca' podrien ser traslladats a Madrid
/ València
9 gener 2019 01:00h
L\'Ajuntament i la Fundació es disputen part del llegat de Blasco Ibánez.

El Patronat de la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez ha decidit acudir als tribunals per a reclamar la totalitat del llegat de l'escriptor i polític valencià –inclosa la part que l'Ajuntament de València defensa que és de la seua propietat en virtut d'un informe dels seus serveis jurídics– i, d'aquesta manera, "defensar la unitat" dels fons. 

L'organisme també ha donat llum verda a reprendre les gestions per a trobar una nova "institució prestigiosa" on dipositar les peces, la qual cosa pot suposar l'eixida del llegat de l'autor de La Barraca, que actualment es custodia a la Casa-Museu situada a la Malva-rosa de València, cap a Madrid.

Així ho han acordat per unanimitat els integrants del Patronat de la fundació, reunit en la vesprada d'aquest dimecres. Cal recordar que aquest conflicte esclata després d'haver vençut el conveni subscrit entre l'entitat i l'Ajuntament de València per a l'ús i exhibició de fons de l'autor per al període 2012-2017 i la pròrroga d'un any acordada coincidint amb la celebració en 2018 de l'Any Blasco Ibáñez.

El principal problema per a la signatura d'un nou conveni que assegure la permanència i exposició de tot el llegat de l'escriptor en València es troba en la propietat d'una de les dues parts en les quals aquest es divideix, atés que la fundació defensa que és seua i l'Ajuntament que l'amo és ell. Aquesta primera part la integren una col·lecció bibliogràfica, cartes, dibuixos, manuscrits i diversa documentació. 

Sobre la segona part del llegat –menys nombrosa i composta per fotografies, cartes personals, contractes amb empreses cinematogràfiques i editorials i diversos objectes– no hi ha litigi i en el termini de tres mesos ha de tornar a les mans de la fundació.

En aquest context, el Patronat de la Fundació Blasco Ibáñez ha resolt comunicar al consistori que, havent vençut el conveni i la pròrroga, "haurà de procedir a la devolució dels materials del fons museogràfic, bibliogràfic, documental i fotogràfic de conformitat amb la clàusula setena del conveni", que preveu que "finalitzada i no prorrogada la vigència d'aquest s'haurà de restituir i fer lliurament a la fundació de la totalitat dels béns dipositats en un termini no superior a 90 dies".

El centre d'estudis adverteix, així mateix, a l'Ajuntament que, si es nega a la devolució, "adoptarà les mesures legals que estime pertinents per a defensar la unitat del llegat museístic i documental que li van llegar a Doña Gloria els seus pares Libertad Blasco Ibáñez Blasco i Fernando Llorca Die i que aquesta, al seu torn, va donar a la fundació per al compliment de les seues finalitats fundacionals".

next