El Consell crea el premi Pere Maria Orts per a distingir la contribució al mecenatge valencià

El Consell Assessor de Mecenatge entrarà en funcionament en dos mesos, després que el govern haja donat llum verda al decret que desplega la llei que regula les donacions
/ València
11 gener 2019 01:00h

El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres, 11 de gener, el decret pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge, amb el qual es desplega el que disposa la llei de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional al País Valencià. La normativa, però, inclou la creació d'un guardó amb el nom del mecenes valencià Pere Maria Orts, que va morir en 2015, per a distingir la trajectòria i la contribució al mecenatge al territori valencià.

El decret, que ha rebut el vistiplau del govern aquest divendres, estableix el procediment per a la declaració d'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals i el procediment per a la comunicació de projectes i activitats sense necessitat de declaració expressa. En aquest sentit, la Llei 20/2018, de mecenatge, té per objecte fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat en l'àmbit cultural, científic i en l'esportiu de caràcter no professional al territori valencià i promoure i difondre aquesta mena de cultura.

Entre les novetats establides per la llei, destaca la creació del Consell Assessor del Mecenatge, òrgan assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional. A més, també es regula la declaració d'interés social a instància de les persones o entitats beneficiàries, com a requisit per a poder aplicar els incentius fiscals previstos, i la possibilitat que determinats projectes o activitats tinguen la consideració d'interés social sense declaració expressa.

El decret constitueix el desplegament reglamentari necessari de la llei de mecenatge i s'estructura en quatre títols. El primer d'aquestos estableix l'objecte de la norma i regula els casos d'exempció en el requisit per a obtindre la declaració d'interés social en projectes o actuacions relatives a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià o relatives al foment del valencià.

El títol II regula les funcions, la composició i l'estructura del Consell Assessor del Mecenatge, com a òrgan col·legiat assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional, adscrit a la Conselleria de Cultura. El decret relaciona les funcions pròpies del Consell Assessor, com per exemple les d'assessorar el Consell, però també la d'efectuar les propostes de declaració d'interés social i proposar candidatures a la distinció Pere Maria Orts i Bosch per a persones i entitats destacades en la seua contribució al mecenatge al País Valencià. Cal assenyalar que aquest guardó de nova creació duu el nom de qui va ser un dels mecenes destacats al territori valencià. Pere Maria Orts (València, 1921-2015) va ser un historiador, investigador, heraldista, col·leccionista a més de membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i guardonat amb l'Alta Distinció de la Generalitat en 2006.

Quant a la composició, el Consell estarà integrat pel titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, un representant del Consell Valencià de Cultura, un de les universitats públiques valencianes, un dels instituts i centres públics d'investigació, un de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics a la Comunitat Valenciana, un representant dels museus de titularitat pública, un de les federacions esportives i clubs esportius valencians, dos representants de l'Administració del Consell i quatre persones de reconegut prestigi en l'àmbit cultural, científic i esportiu. A més, es regulen les funcions del Ple del Consell Assessor, de la Presidència, que correspondrà al titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, i de la Secretaria, que assumirà qui exercisca la direcció de l'Oficina del Mecenatge.

En el títol III, es regula el procediment per a obtindre la declaració d'interés social de projectes i activitats a instància dels beneficiaris: sol·licitud i requisits, tramitació –instrucció per l'Oficina del Mecenatge i avaluació i proposta pel Consell Assessor del Mecenatge– i resolució, per la direcció general competent en matèria de cultura. Aquesta declaració és necessària perquè els beneficiaris puguen acollir-se als incentius fiscals previstos en les lleis.

Finalment, el títol IV regula el procediment de comunicació al Consell Assessor de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals per part de les entitats beneficiàries previstes en la llei de mecenatge: la Generalitat i els seus organismes públics, les entitats locals valencianes, les universitats públiques i els instituts i centres d'investigació del territori valencià. Com a disposició addicional, el decret estableix que el Consell Assessor del Mecenatge es constituirà en el termini de dos mesos des que siga publicat.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next