L'Institut de Memòria Democràtica s'ocuparà de fer un cens de les víctimes del franquisme

L'organisme autònom, que tindrà seu a Alacant, tractarà d'elaborar el cens dels repressaliats de la Guerra Civil i la dictadura
/ València
11 gener 2019 01:00h
L\'organisme treballarà en la recuperació i identificació de les restes que es troben en les fosses valencianes. Imatge d\'arxiu del \'paredón\' del cementeri de Paterna.

El Ple del Consell ha aprovat els estatuts de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Drets Humans i Llibertats Públiques. Amb aquest decret s'articula el reglament orgànic i funcional de l'ens autònom acatant el mandat previst en la Llei 14/2017, de la Generalitat, de la Memòria Democràtica i per a la Convivència del País Valencià. Entre les funcions que exercirà aquest institut destaca l'elaboració d'un cens de víctimes de la Guerra Civil i la posterior repressió franquista, així com la recuperació i identificació de les restes que es troben en les fosses localitzades fins a hui en el territori valencià. També abordarà altres assumptes com ara la qüestió de la documentació i dels llocs i itineraris de la memòria democràtica valenciana o la desaparició forçada de xiquets i xiquetes durant el mateix període fins a l'entrada en vigor de la Constitució de 1978.

L'article 44.3 del text legal indica que el Consell ha d'aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l'Institut, en els quals desenvoluparà la seua estructura administrativa, competències i funcions, així com el seu règim jurídic de funcionament. A més, ho configura com a organisme autònom de la Generalitat, amb seu a la ciutat d'Alacant, i adscrit a la conselleria competent en matèria de memòria històrica i democràtica –en l'actualitat, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques–, amb personalitat jurídica pública pròpia i autonomia funcional i de gestió.

L'Institut de la Memòria Democràtica té com a objecte social l'estudi, investigació i impuls de les mesures establides en la citada norma legal que, d'acord amb les recomanacions de les Nacions Unides, es refereixen al dret a la veritat, justícia, reparació i memòria com a garantia de no repetició que tenen les víctimes de la Guerra Civil i la posterior repressió franquista. En l'àmbit organitzatiu, els òrgans de l'Institut són la Presidència, el Consell Rector, el Consell Valencià de la Memòria Democràtica i la Direcció General de l'organisme autònom. A la Presidència de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, la llei li atorga, entre altres funcions, la representació institucional, autorització i signatura de convenis i l'actuació com a òrgan de contractació, així com autorització, disposició de la despesa i ordenació dels pagaments corresponents de l'Institut.

Per la seua banda, el Consell Rector haurà de proposar el Pla Estratègic de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana i els programes anuals d'actuació de l'Institut i controlar la labor de la direcció i l'aprovació del pressupost i comptes anuals de l'Institut. El Consell Valencià de la Memòria Democràtica és l'òrgan col·legiat consultiu i de participació de la Generalitat en matèria de memòria democràtica valenciana. La Presidència d'aquest òrgan correspon a la persona titular de la Conselleria de Justícia i estarà compost per persones que representen a la Generalitat, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, partits polítics amb representació parlamentària, universitats valencianes i entitats memorialistes.

Pel que fa al titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, amb rang de director general, serà nomenat i cessat pel Consell, a proposta de la Presidència de l'Institut i serà el responsable de la direcció i gestió ordinària de l'organisme autònom. La posada en funcionament de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Drets Humans i Llibertats Públiques es produirà en el moment que així ho acorde el Consell Rector, el qual haurà d'estar constituït en el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reglament aprovat pel Consell.

next