CCOO PV, UGT-PV, CSI·F i FSES avaluen positivament l’Acord de la Mesa de la Funció Pública

Les organitzacions sindicals destaquen la garantia del pagament de la paga extra de juny de 2014 i el compromís obtingut del conseller d’acordar el pagament de dies reportats
29 abril 2014 01:00h

RedactaVeu / València.
 
Aquest dimarts, a petició dels sindicats UGT, CCOO, CSI·F i FSES, s’ha reunit la Comissió de Seguiment de l'Acord de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana de 23 d’octubre de 2013, per valorar el grau de compliment d’aquest acord.
 
Entre altres temes tractats, els sindicats presents en la Comissió de Seguiment destaquen:
 
  • S’ha escomés la problemàtica de tot el personal de les empreses dependents del sector públic valencià, instant a la constitució d’un fòrum de negociació.
 
  • Estat de l'Ordre sobre incapacitat temporal i del Decret que regula els quatre dies de permís retribuït en els supòsits de malaltia o accident que no comporten baixa. Aquest últim està pendent d’informe del Consell Jurídic Consultiu. L'Ordre es publicarà en breu.
 
  • El compliment de les noves incorporacions en la carrera i desenvolupament professional del personal d’institucions sanitàries i dels sexennis del personal docent.
 
  • Exigència del pagament dels dies reportats del personal de la Generalitat. En aquest sentit, el conseller s’ha compromès a instar de manera urgent el Ministeri a la convocatòria de la Mesa General de les administracions públiques, per acordar el pagament d’aquests dies en totes les administracions. De no produir-se aquesta convocatòria abans del 15 de maig, procediria a convocar la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana. En qualsevol cas haurà d’estar finalitzat aquest procés negociador abans del 31 de maig de 2014.
 
Els sindicats signants de l'Acord de la Mesa General valoren el desenvolupament d’aquest en les meses sectorials respectives i en les diverses comissions de seguiment, ressaltant l'avanç aconseguit mitjançant la negociació col·lectiva.
 
 
next