STEPV diu que el districte únic potenciarà l'ensenyament concertat

El Sindicat entén que a la Conselleria només li interessa potenciar les famílies que compten amb recursos econòmics
2 gener 2013 01:00h
RedactaVeu/ València

Aquesta normativa s’avança al que preveu la LOMQE quant a la possibilitat que els centres puguen acollir-se a plans de qualitat i a especialitzacions curriculars que permetran la selecció d’alumnat i de professorat.

Per a STEPV, totes aquestes accions serviran per a potenciar l’ensenyament concertat (de fet, el districte únic és una reivindicació de la patronal) i per a classificar els centres públics d’acord amb el rendiment i la condició social de l’alumnat, trencant així un dels pilars bàsics de tot sistema educatiu que és la lluita contra la desigualtat social.

La Conselleria introdueix nous criteris que puntuaran per a l’admissió d’alumnat com la procedència d’altres localitats de la província; que els pares, mares i germans siguen antics alumnes; i, fins i tot, que computen com a ja nascuts els nonats de mares gestants.
A més, tot i que el preàmbul continua marcant com a objectiu la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials entre les xarxes pública i concertada, no hi ha ni una sola mesura que ho garantisca.

És per això que STEPV ha exigit la retirada del nou decret i l’obertura d’una negociació per a aconseguir l’objectiu de l’equilibri en la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

El Sindicat entén que a la Conselleria només li interessa potenciar les famílies que compten amb recursos econòmics per a pagar el desplaçament al centre que desitgen i els costos en el cas dels centres concertats, mentre està abandonant a la seua sort a la gran majoria de la població escolar que ha vist reduïdes totes les ajudes i beques: transport i menjador escolar, llibres de text, beques per a la universitat, etc.

next