Educació externalitza de nou la gestió del bo infantil per al curs 2014-2015

La FECCOOPV denuncia que la Conselleria d’Educació encara deu el bo infantil a les escoles que escolaritzen nens i nenes de 0-3 anys, des del mes de gener passat
11 juny 2014 01:00h
RedactaVeu / València
 
El bo infantil és una ajuda que reben les famílies per sufragar parcialment el cost de l'escolarització dels nens i nenes entre 0 i 3 anys. Aquest curs escolar s’han beneficiat del bo infantil uns 33.939 nens i nenes. El bo infantil també ha patit les retallades per part de l’Administració d’uns anys ençà. Denunciaven en nota de premsa, el passat 30 d’octubre, que la Conselleria havia retallat, per a aquest curs que ja acaba, la quantitat destinada al bo respecte de la quantitat destinada al bo el curs passat en un 3%. Les ajudes destinades al bo infantil aquest curs ha estat de 920.100€.
 
Segons es detalla en el plec de prescripcions de la contractació del servei de col·laboració, les tasques a realitzar per l’empresa que resulte adjudicatària del contracte són: emissió, gestió i control dels bons infantils, recepció de la documentació necessària per a l’emissió dels bons, recepció dels bons lliurats i signats pels pares i mares i la realització de comprovacions i gravació en el programa de les dades, així com les incidències. És a dir, una tasca merament administrativa.
 
La Conselleria d’Educació sorprèn ara, de nou, amb la contractació dels serveis de la gestió del bo infantil, durant dos anys, a una empresa “col·laboradora” amb un pressupost base de licitació de 423.194,18€ (512.064,96€ amb IVA) i amb un valor estimat de 846.388,36€. Sorprèn, extremadament, no sols l’externalització de la gestió sinó el pressupost destinat a tal fi si el comparem amb la quantitat de les ajudes destinades al bo. Però la notícia no ha de ser aquesta, la notícia és que les escoles infantils de 1r cicle pateixen, de manera continuada i reiterada, el pagament retardat del bo infantil des de fa anys i al llarg dels cursos escolars. Aquesta situació està convertint-se en normalitat i, per tant, també és normal que l’Administració no complisca amb les seues obligacions amb les escoles infantils.
 
El retard en el pagament del bo aboca a les escoles infantils a un estrangulament econòmic, ja que aquestes han de continuar pagant les seues obligacions a l’Administració per mantenir el dret a les ajudes. La majoria de les escoles són empreses menudes i l’impagament per part de l’Administració ha provocat que els treballadors i treballadores del sector "hagen patit retards continuats en el cobrament de les seues nòmines que, en alguns casos, hagen estat les mateixes empreses les que hagen fet front a les seues obligacions fent ús del seu patrimoni, o que hagen hagut de contractar pòlisses amb els bancs per poder continuar amb l’atenció educativa dels nens i de les nenes".
 
La Federació d’Ensenyament considera que l’educació infantil, 0-3 anys, "és un dret bàsic de la ciutadania i que és responsabilitat de l’administració educativa garantir l’accés a l’educació, també a aquest cicle. La FECCOO-PV considera que el tram 0-3 anys és una etapa educativa i no assistencial i la Conselleria, amb la seua actitud, sols fa que reforçar el seu desinterès per aquesta etapa".


 
Per tot açò, la FECCOOPV denuncia a l’Administració com a responsable de la situació d’angoixa actual en què es troben les escoles infantils al País Valencià, i considera un malbaratament de recursos públics la cessió de la gestió del bo infantil, i més encara, quan tota l’educació està patint retallades per part de l’Administració.
 
 
next