L'Arxiu del Regne de València exhibirà el testament del poeta Ausiàs March

L'exposició forma part de la mostra 'Tresors de l'Arxiu del Regne' que dóna a conèixer els documents més representatius dels fons cada dos mesos
23 juny 2014 01:00h
Detall de l'edició barcelonina de l'any 1543 de l'obra d'Ausiàs March.
ACN / València

Considerat un dels poetes més importants del Segle d'Or, Ausiàs March té una obra composta per 143 poesies, on glosa l'amor, el dolor, la mort, el pecat, la virtut, de la seua relació amb Déu, de qüestions reals i personals que reflecteixen l'evolució moral de l'autor.

Cavaller i poeta, va nàixer a la ciutat de València l'any 1400 i va morir a la mateixa ciutat el 3 de març de 1459.
Va començar a escriure cap a 1430. En 1439, ja amb quaranta anys, es va casar amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell, autor de 'Tirant lo Blanch', que va morir aquest mateix any.El 29 d'octubre de 1458, sentint-se malalt, va dictar testament davant el notari Berenguer Cardona. En el testament dóna instruccions d'on vol ser enterrat ... "la qual sepultura elegesch en el cementeri de la Seu de València, en els vas de la capella dels March, a la claustra de la Seu prop el Capítol".


 

També nomena marmessor i hereu Jofre de Blanes, familiar de la seua estimada segona esposa. Aquest testament no va arribar a ser publicat, com apunta el mateix notari en una nota marginal.El poeta en va redactar un altre el 4 de novembre de 1458, amb modificacions poc notables i que es conserva a l'Arxiu Ducal de Medinaceli a Sevilla.Ausiàs March va morir el 3 de març de l'any 1459 a València, el mateix dia que va dictar un codicil amb canvis menors i deixant quatre fills, cap legítim. Va ser enterrat a la catedral de València, on es pot veure la seua llosa sepulcral, prop de la capella del Sant Calze.
 
next