Les noves tarifes per a l'ITV aprovades pel Consell suposen una reducció mitjana dels preus del 6%

La Generalitat abaixa els preus fins als que estaven vigents el 2014
10 maig 2019 12:36h
Aquestes noves tarifes suposen un preu mitjà ponderat de 43,58 euros. / ITV VALÈNCIA

VALÈNCIA. El ple del Consell ha aprovat aquest divendres les noves tarifes del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), que entraran en vigor a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Amb les noves tarifes es produeix una rebaixa del preu del 6,33% respecte a les acordades el 2014, tal com explica el Consell en un comunicat.

La rebaixa s'efectua en aplicació de la sentència que dona resposta al recurs contenciós administratiu presentat per les entitats concessionàries contra la disminució en les tarifes aprovada el 2014 per la Generalitat. Ara, el Consell ha restituït els preus d'ITV, de manera que el passat 4 de maig van entrar en vigor les tarifes que estaven vigents fins a març del 2014.

Les tarifes aprovades pel Consell, aplicables a la prova d'emissions de gasos contaminants i a la prova d'emissió sonora, es tradueixen en una baixada del 22,34% respecte als preus anteriors a l'acord del Consell 2014 –en aquest cas baixen totes les tarifes– i d'un 6,32% respecte a les tarifes establides en l'acord de 2014 –en aquest cas, en general, baixen les d'emissions contaminants dels vehicles dièsel i pugen les de vehicles gasolina–.

Aquestes noves tarifes suposen un preu mitjà ponderat de 43,58 euros, de manera que un 62,29% dels vehicles veurien reduïda de manera substancial la tarifa i únicament un 25,98% la veurien incrementada. És especialment rellevant la baixada de tarifa en el transport pesat de mercaderies i autobusos. En aquest nou acord des del Consell sí que s'ha seguit el procediment administratiu pertinent amb el seu tràmit d'audiència i s'han resolt totes les al·legacions presentades.

Així, des de la Direcció General d'Indústria i Energia s'han realitzat els oportuns estudis seguint les indicacions de la Sindicatura de Comptes que figuren al seu informe 'Auditoria operativa de l'explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana Exercicis 1997-2015' per a actualitzar la tarifa corresponent a la prova d'emissions de gasos contaminants i a la prova d'emissió sonora.

Tenint en compte la sentència, aquesta actualització dels preus d'ITV es considera necessària, ja que que des de l'any 2014 no s'havia produït una revisió i actualització de les tarifes al País Valencià. Amb ella es persegueix aconseguir un ajust entre els preus i la prestació del servei, en nom de l'interés general i amb la finalitat d'impulsar i facilitar el compliment reglamentari de la ciutadania i incrementar d'aquesta manera la seguretat viària.

next