Obert el termini per a demanar les ajudes al pla Renhata del 2019 per a reformar banys i cuines

Habitatge destina un pressupost de 2.950.000 euros que es podrà ampliar si fora necessari
8 febrer 2019 11:13h
El termini de sol·licitud acaba el 15 de maig. / GVA

VALÈNCIA. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat, per a l'exercici 2019, les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges del pla Renhata, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La consellera d'Habitatge, María José Salvador, ha explicat que, amb aquestes ajudes, la Generalitat està "treballant fermament en la millora de l'habitabilitat de l'interior dels habitatges en convocar subvencions per a la reforma de banys, cuines i la millora de l'accessibilitat".

La Generalitat ha impulsat per primera vegada durant la legislatura aquestes ajudes que mostren "la clara voluntat del Consell per a rehabilitar l'habitatge que dinamitza el sector i ajuda a la creació de llocs de treball", ha indicat.

El termini de sol·licitud acaba el 15 de maig i es podrà presentar qualsevol persona física que siga propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat al País Valencià que tinga una antiguitat superior als 20 anys (excepte per a actuacions d'adaptació per a persones amb diversitat funcional que no existeix limitació) i que siga residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

En aquest sentit, Salvador ha destacat que el pla Renhata, impulsat per la Conselleria, ha destinat per a l'exercici 2019 un total de 2.950.000 euros amb la possibilitat d'ampliar-lo si fora necessari.

La consellera ha explicat que el procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2018 i haver-se finalitzat entre el 2 de juliol de 2018 i el 15 de maig del 2019, data en la qual acaba el termini de sol·licitud d'ajudes.

El procediment de tramitació serà telemàtic i les sol·licituds, escrits i comunicacions es presentaran davant el Registre Electrònic i hauran d'estar signats electrònicament.

Ajudes del 30% i el 40%

Les ajudes amb càrrec als fons de la Generalitat contemplen una subvenció bàsica del 5% del pressupost protegible amb un màxim de 600 euros per a costejar els treballs tècnics previs a tots aquells que complisquen els requisits. 

A més, també es contempla una subvenció addicional del 25% i el 35% amb un màxim de 3.000 o 4.200 euros. Per tant, la suma de les dues subvencions suposa una ajuda total del 30% i el 40% del pressupost protegible fins a un màxim de 3.600 o 4.800 euros segons la baremació obtinguda.

El pressupost subvencionable no serà inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major. 

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos comptats a partir de la seua publicació. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next