Les persones amb VIH o diabetis podran ser policies locals gràcies a l'aprovació d'un nou decret

La norma també rebaixa l'alçada exigida a les dones i els reserva un 30% de les places en les plantilles
12 juliol 2019 17:14h
El Consell aprova les bases per a la selecció, promoció i mobilitat dels cossos de la Policia Local. / POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA. El ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local. El decret respon a la necessitat de regular les noves exigències previstes en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana. 

Entre les novetats que recull el nou decret, destaquen la rebaixa en l'alçada que s'exigia a les dones, que passa d'1,60 metres a 1,58 metres. Igual que la reserva per a dones d'un 30% de les places que es convoquen per a l'accés a l'escala bàsica, es tracta de mecanismes que permeten avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones en la composició de les plantilles de Policia Local. 

D'altra banda, el nou decret elimina les barreres d'accés existents per a certs col·lectius, ja que s'estableix que els quadres d'exclusions mèdiques en cap cas podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no assimptònica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball. 

A més, amb l'aprovació d'aquest decret i la seua posterior implementació, els processos selectius que realitzen els ajuntaments per a cobrir les places d'agent dels seus respectius cossos de Policia Local seran molt més curts, ja que les persones aspirants, per a poder presentar-s'hi, hauran d'haver superat una fase prèvia, amb proves físiques i psicotècniques, i un curs previ de capacitació. 

Tot això suposarà un estalvi de temps i de costs econòmics per als ajuntaments. Es preveu que la primera convocatòria del curs de capacitació siga possible realitzar-la a principis de l'any vinent. 

El citat curs de capacitació tindrà ara una durada total de 700 hores i constarà d'una fase teòrica, que es realitzarà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), i d'una fase pràctica de tres mesos, que es realitzarà en les corporacions locals que així ho sol·liciten. 

A més, l'IVASPE convalidarà les matèries incloses en el curs de capacitació que, amb idèntic contingut i càrrega lectiva, hagen sigut impartides amb anterioritat en algun dels seus cursos. La fase pràctica es realitzarà en col·laboració amb les corporacions locals i l'IVASPE la convalidarà a les persones que acrediten haver tingut la condició d'interinitat com a agent o auxiliar de Policia Local durant més d'un any. 

Finalment, la nova regulació presenta novetats també respecte als tribunals de selecció amb l'objectiu d'adequar-los a les exigències de publicitat i transparència. En aquest sentit, els membres que estiguen proposats per la Generalitat seran triats aleatòriament entre aquells que voluntàriament s'hagen inscrit en una borsa per a la seua selecció. A més, han de tindre una formació específica en la matèria.

next