El pla contra l'absentisme escolar de València obri 818 expedients des del 2017

Només tres dels casos abordats s'han judicialitzat des de la posada en marxa d'aquesta mesura
8 abril 2019 17:40h
El pla compta amb 7 persones educadores i 4 integradores. / ACN / LAURA CORTÉS

VALÈNCIA. El Pla d'Absentisme Escolar Municipal (PAEM) de València, posat en marxa a finals del 2017, ha aconseguit reduir el nombre de casos de menors que no acudeixen a l'escola i acaben als jutjats. Des que va començar el pla, s'han posat en coneixement de la Fiscalia tres casos, enfront dels 62 casos que van acabar als tribunals abans de la posada en marxa del pla. Des que va començar a aplicar-se el pla, s'han obert 818 expedients.

L'absentisme escolar a València afecta un 23% de l'alumnat. Per a aconseguir la plena escolarització en l'educació obligatòria, l'Ajuntament va impulsar el PAEM, que es va posar en marxa a finals del 2017 i que està plenament operatiu des del febrer del 2018, després de la formació del personal encarregat d'executar-lo. 

"Els centres educatius de la ciutat ens han comunicat que s'ha notat una gran millora. Aquest és un programa preventiu. Creiem que els resultats indiquen que anem pel bon camí i que, a poc a poc, s'aconseguirà conscienciar tant l'alumnat com les seues famílies de la necessitat de ser constants en l'escolarització com a mecanisme de millora de la formació", ha explicat la regidora d'Educació i Acció Cultural, María Oliver. 

En aquest pla s'ha multiplicat per cinc el pressupost anterior i s'han multiplicat per quatre els recursos humans dedicats. El programa d'absentisme escolar preveu dos figures professionals: el monitor d'absentisme escolar i l'educador social. 

La figura del monitor d'absentisme escolar exerceix, principalment, les funcions de monitor de suport adscrit al centre educatiu i, subsidiàriament, desenvolupa les de monitor correu, això és, monitor despertador d'alumnat adscrit al centre educatiu. L'educador social, especialitzat en mediació, adreça la seua actuació als centres d'Educació Secundària Obligatòria de la ciutat. 

Aquest pla compta amb set persones educadores i quatre integradores. El pla reparteix els equips en sis zones escolars de la ciutat, que es divideixen en dos àrees. L'àrea A abraça Campanar, Russafa i Patraix, i la B inclou Orriols, Algirós i el Grau-Port, encara que la disposició no coincideix plenament amb els districtes sinó amb la distribució de col·legis i instituts a les zones educatives. 

Les dades actualitzades per la Comissió Municipal d'Absentisme Escolar mostren que, des que va començar a aplicar-se el pla, s'han obert 818 expedients, 463 a la zona A i 355 a la zona B. La zona amb més expedients és Algirós, amb 204; seguit de Russafa, amb 185, i Patraix, amb 165. Si analitzem els casos per gènere, trobem 435 casos en xics i 383 en xiques. 

La regidora d'Educació i Acció Cultural ha explicat que "la dada que millor mostra el canvi d'estratègia i la incidència del pla d'absentisme són els casos que han acabat a la Fiscalia. Abans, a causa de la deixadesa de l'anterior equip de govern –que no havia dedicat recursos–, es fiscalitzaven quasi tots els casos, fet que ocasionava greus problemes tant a les famílies com als centres escolars. Abans del 2016 tenim 62 casos judicialitzats, mentre que des de la implantació del PAEM només hem arribat a aquesta situació en 3 casos. És un avanç importantíssim".

next