Les oposicions de Valencià cobreixen el 69% de les places malgrat les crítiques per la dificultat de la prova

Els candidats que no han aconseguit aprovar aquestes oposicions tindran l'opció de tornar-ho a intentar en les del 2020
2 agost 2019 17:06h
Les oposicions de Valencià van suscitar polèmica pel fet que els aspirants es van queixar de la duresa de la correcció. / EP

VALÈNCIA. La "major oposició docent de la història" del País Valencià per a professorat de Secundària i altres cossos s'ha saldat amb 3.925 opositors que han aconseguit plaça per a convertir-se en funcionaris docents de carrera, una xifra que ha suposat cobrir el 85% de llocs de treball.

Aquesta oposició s'ha centrat en els cossos de professorat de Secundària, professorat tècnic de FP, d'escoles oficials d'idiomes (EOI); catedràtics i professors de música i arts escèniques, i professorat d'arts plàstiques i disseny.

Les 711 places que no s'han cobert se sumaran a la convocatòria d'oposicions de Secundària i altres cossos que es farà el 2020, amb una oferta total de 3.575 places.

El gruix de l'oposició, pel volum de places oferides, ha sigut el cos de professors d'Educació Secundària. De les 3.730 places convocades, s'ha cobert el 87% (3.245).

En 17 de les 24 especialitats d'aquest cos presents en l'oposició s'han cobert totes les places o la pràctica totalitat. Per contra, les especialitats amb menor taxa d'èxit són Informàtica i Matemàtiques, en què s'ha cobert el 46% i el 56% de l'oferta, respectivament; així com Economia, amb el 66%, i Llengua i Literatura Valenciana, amb el 69%.

Les oposicions de Valencià van suscitar polèmica pel fet que els aspirants es van queixar de la duresa de la correcció. Concretament, el focus es va posar sobre les faltes d'ortografia i els criteris fixats per la Comissió de Selecció per a avaluar-les. Segons els criteris de correcció, publicats abans de la realització de les proves, cada falta comesa pels aspirants a ingressar en el cos de professors de Valencià suposava la pèrdua d'un punt. A més, si es cometien sis faltes d'ortografia, el tribunal puntuava amb un zero la prova. Tot i així, finalment s'ha cobert vora un 70% de les places. Els candidats que no han aconseguit aprovar aquestes oposicions tindran l'opció de tornar-ho a intentar en les del 2020.

next