La predel·la del 'Centenar de la Ploma' se sotmet a un tac abans de ser restaurada al Museu de Belles Arts

La prova de diagnòstic proporcionarà informació sobre la construcció de la peça del retaule i el seu estat de conservació 
8 juny 2019 17:02h /
La predel·la ha sigut traslladada a l'Hospital Clínic Universitari de València, on se li ha realitzat la prova de diagnòstic. / DANIEL GARCÍA-SALA

VALÈNCIA. L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha sotmés la predel·la del 'Retaule de Sant Jordi' del Centenar de la Ploma a un tac per a determinar aspectes tècnics sobre la seua elaboració i planificar millor la seua restauració.

La predel·la ha sigut traslladada a l'Hospital Clínic Universitari de València, on se li ha realitzat la prova de diagnòstic que proporcionarà informació sobre la construcció de la predel·la i el seu estat de conservació, dades que no es poden obtindre per altres mètodes d'anàlisi.

D'aquesta forma es poden conéixer quantes taules es van emprar per a la construcció de la predel·la, com es van unir entre elles (si van emprar elements metàl·lics o de fusta) i si existeixen clivelles ocultes o separacions entre les taules que pogueren afectar la capa de pintura, entre altres qüestions, han informat fonts de l'IVCR+i.

La predel·la del 'Retaule de Sant Jordi' del Centenar de la Ploma va arribar el mes d'abril passat procedent el Victoria and Albert Museum de Londres, on es troba el conjunt del retaule, per a ser restaurada i estudiada per l'IVCR+i, després d'un conveni de préstec signat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i el director del Victoria and Albert Museum de Londres, Tristan Hunt.

Els treballs sobre la predel·la s'estan realitzant en els tallers de restauració del Museu de Belles Arts, on serà exposada durant l'última fase de restauració de la peça. Des que va arribar la predel·la a València se li han practicat altres anàlisis, com ara un estudi mitjançant fotografia visible, infraroja i ultraviolada. Aquesta última ha permés constatar que existeix una espessa capa de vernís en la superfície de tota la pintura.

L'anàlisi mitjançant microscòpia portàtil ha posat en relleu que la pintura és molt prima i deixa entreveure la preparació blanca del suport. Finalment, s'ha realitzat l'anàlisi colorimètrica abans de la intervenció per a tindre una comparativa de com canvien els colors de la predel·la abans i després de la restauració.

El 'Retaule de Sant Jordi' del Centenar de la Ploma és una de les obres més representatives del gòtic internacional valencià, atribuït a Miquel Alcanyís i Marçal de Saix, i pintat durant els inicis del segle XV. El retaule representa en una de les seues escenes principals la Batalla del Puig, que va obrir les portes a la conquesta de València el 1238.

El seu nom correspon a la milícia urbana creada el 1365 per Pere IV el Cerimoniós, que era coneguda com el Centenar de la Ploma perquè el centenar de ballesters encarregats de la salvaguarda de la ciutat de València anaven vestits d'hàbit blanc amb una creu de Sant Jordi i adornaven el seu cap amb una ploma de garsa.

El retaule del Centenar de la Ploma, amb unes dimensions de 6,60 per 5,50 metres, està format per cinc carrers: el central exposa la lluita de Sant Jordi contra el drac davant la princesa; a dalt, la batalla del Puig de 1237; i a la cimera, la coronació de la Verge i Crist assegut en majestat dominant la composició del conjunt.

Als carrers laterals se situen setze escenes al·lusives a la llegenda de Sant Jordi, coronades per les quatre figures dels evangelistes. Entre els carrers es disposen vint-i-quatre profetes, la majoria identificats per una cartel·la, i en el guardapols, els dotze apòstols, alternats amb l'emblema de la creu de Sant Jordi i una ballesta. Finalment, en la predel·la es representen deu escenes de la Passió de Crist, però falta la part central, que està desapareguda.

next