Què es puntuarà per a escollir la nova direcció general d'À Punt?

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha fet públiques les bases amb les quals el Consell Rector avaluarà les candidatures per a dirigir la radiotelevisió pública
28 novembre 2019 18:08h
El mandat d'Empar Marco arriba a la seua fi i À Punt ha de buscar nova direcció. / EP

VALÈNCIA. El procediment per a triar la nova direcció general d'À Punt ja està en marxa. Aquest dimecres el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) va aprovar el procés de selecció per a ocupar el càrrec, que constarà de tres fases. 

En la primera fase, els membres del Consell Rector escolliran un màxim de tres candidatures entre les que s'hagen presentat. Per a fer-ho, d'una banda avaluaran el projecte inicial presentat, per al qual es tindran en compte punts com la "valoració de la situació dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat" (1 punt); la "proposta d'organigrama, que inclourà el perfil de l'equip directiu" (1 punt), i el "cronograma del desenvolupament del projecte (1 punt).

Tindran més rellevància qüestions més generals, com ara els "objectius, línies d'actuació i estratègies d'implementació" (1,5 punts), les "propostes de millora" (1,5 punts), les "línies estratègiques de la plataforma dels mitjans de comunicació públics valencians (1,5 punts) i la "justificació de l'adequació del projecte al pressupost de la CVMC "(1,5 punts). 

D'altra banda, també es tindrà en compte el currículum de l'aspirant, atenent aspectes com "la formació en igualtat de gènere" (1 punt), "la capacitat de comunicació i de negociació" (1 punt), el "coneixement d'idiomes estrangers" (1 punt) i "altres criteris específics relacionats amb les funcions assignades" (1 punt). 

A aquests se sumen la "solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística" (1,5 punts), el "coneixement de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana" (1,5 punts), l'"experiència en l'acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada" (1,5 punts) i la "capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies,polítiques i programes que facen possible aconseguir per part del'organització la seua missió i objectius a través d'una gestió amb indicadors" (1,5 punts).

Tant l'apartat de projecte com el de currículum es comptabilitzaran fins amb un màxim de 10 punts cadascun i en ambdós casos els membres del Consell Rector hauran de consensuar la puntuació que atorguen.

Tres finalistes

Les tres persones seleccionades passaran a una segona fase en què recauran 50 punts en el projecte desenvolupat –que s'analitzarà sota els mateixos criteris anteriors– i uns altres 50 en el currículum i una entrevista personal. El procediment marca que, arribats a aquesta etapa, cada membre del tribunal decidirà de manera individual la puntuació. 

Una vegada es tinguen les puntuacions inicials, s'exclouran la puntuació màxima i la mínima. A més, en el cas que la diferència entre totes dues siga de més de tres punts, els membres del Consell Rector que les hagen formulat hauran de motivar la seua decisió. Després d'açò, tots els membres realitzaran una nova ronda de puntuació on també s'eliminaran del còmput la xifra màxima i la mínima. 

En la tercera i última fase s'hauran de votar les tres candidatures finalistes de manera individualitzada fins que una d'elles obtinga 6 dels 9 vots del Consell Rector. El procés començarà amb la votació de qui haja obtingut una major puntuació en l'anterior fase i, en cas que no aconseguisca la majoria suficient, es passarà al següent en la llista. En cas que ningú no arribe al mínim, s'haurà de repetir la ronda fins que se seleccione algú dels tres.

AGERMANA'T

Necessitem la teua ajuda per a fer econòmicament viable Diari La Veu. Si vols continuar informant-te en valencià, agermana't ara!

next