Ràtio de víctimes de violència masclista: 21,5 casos per cada 10.000 dones al País Valencià

Quasi un 74% de les denúncies van ser presentades per part de la víctima, directament al jutjat o a través dels corresponents atestats policials
14 octubre 2019 11:36h
Un total de 5.928 dones apareixen com a víctimes de violència masclista en les 6.208 denúncies presentades als òrgans judicials durant el segon trimestre del 2019. / DANIEL GARCÍA-SALA

VALÈNCIA (EP). El País Valencià és la tercera autonomia amb major ràtio de dones víctimes de violència masclista, amb una mitjana de 21,5 casos per cada 10.000 dones durant el segon trimestre de l'any, per damunt de la mitjana estatal, situada en 16,2, segons l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, dependent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

D'aquesta manera, és la tercera autonomia, després de les Illes Canàries (22,6 casos) i les Balears (21,9 casos). Per contra, la ràtio més baixa s'ha donat a Aragó (9,8), a Castella i Lleó (10,1), a Galícia (11) i a Extremadura (11,7).

Al conjunt de l'estat espanyol, les denúncies per violència masclista han descendit un 7% en el segon trimestre de l'any. Un total de 5.928 dones apareixen com a víctimes de violència masclista en les 6.208 denúncies presentades als òrgans judicials durant el segon trimestre del 2019. Tal com va ocórrer en el mateix trimestre del passat any, s'observa una disminució tant en el nombre de denúncies com en el de dones víctimes, en tots dos supòsits superior al 7%.

En concret, les denúncies presentades suposen una disminució del 7,3% respecte a les que es van presentar als òrgans judicials en el mateix trimestre de l'any anterior (6.698). Així mateix ha disminuït en un 7,4% el nombre de dones víctimes de violència masclista respecte del segon trimestre del 2018 (6.400=.

Qui presenta la denúncia

Quasi un 74% de les denúncies van ser presentades per part de la víctima, directament al jutjat o a través dels corresponents atestats policials. Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en el 17% dels casos i les presentades per familiars directament davant els òrgans judicials en són 98.

Una poc més d'un 8% de les denúncies registrades als òrgans judicials van obeir a parts de lesions remesos pels serveis sanitaris i un 0,8%, a denúncies presentades per serveis assistencials i terceres persones.

next