Un registre municipal vol reactivar els solars i edificis abandonats de València

S'han emés 31 ordres d'edificació i un total de 21 solars o edificis ja es troben en règim d'edificació forçosa  
19 febrer 2019 16:47h
El registre recull categories de béns sobre els quals existeix una ordre d'edificació en vigor i aquells que es troben en règim d'edificació o rehabilitació forçosa. / D.L.V.

VALÈNCIA. L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Desenvolupament Urbà, ha posat en funcionament la nova web del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RMSER) amb la intenció que el sòl vacant es pose en funcionament i de fomentar la seua edificabilitat. Aquesta eina servirà perquè la ciutadania puga conéixer aquells solars i edificis amb ordres d'edificació i en règim d'edificació forçosa perquè, en cas que el propietari incomplisca l'ordre d'edificabilitat, qualsevol persona o el mateix consistori puga presentar un programa d'actuació i evitar els solars abandonats o els edificis en runes. 

A més, tal com ha explicat el regidor d'Urbanisme, Vicent Sarrià, aquesta ferramenta va en la línia de fomentar que la ciutat no s'expandisca més en extensió, sinó que s'edifique sobre la ciutat ja consolidada. Així, aquesta nova eina permet a les persones interessades accedir de manera senzilla i ràpida a les dades que conté el llibre del Registre de Solars, al mapa de geolocalització i als criteris que determina la legislació vigent, entre altres aspectes. 

El RMSER recull dues categories de béns: aquells sobre els quals existeix una ordre d'edificació en vigor i aquells que es troben en règim d'edificació o rehabilitació forçosa. Són dos categories completament diferents, atés que, en el primer cas, l'ordre en vigor implica que encara no hi ha un incompliment per part del propietari i que aquest té encara temps per a complir el deure d'edificar, per a la qual cosa ha de sol·licitar llicència, i, en el segon cas, reflecteix incompliment de deures urbanístics, la qual cosa pot implicar la substitució del propietari per un altre agent edificador o rehabilitador o, fins i tot, l'expropiació o la venda forçosa. 

Es tracta, doncs, d'un mecanisme jurídic amb la funció de garantir que un propietari complisca els seus deures urbanístics d'edificació i conservació amb la mirada posada a evitar fenòmens especulatius de retenció de sòl així com a revitalitzar zones urbanes. 

31 expedients de tramitació

En aquestos moments, i malgrat que les xifres s'actualitzen diàriament, hi ha al voltant de 31 expedients pendents d'inici de tramitació, és a dir, al començament de tot l'itinerari que pot culminar amb la seua inscripció en el règim d'edificació forçosa. 

Hi ha altres 31 ordres d'edificació prèvies per raons diverses; tres declaracions directes a instàncies de part i compliment del deure d'edificar, i nou sol·licituds de llicència producte de procediments iniciats anteriorment. En total, hi ha 21 solars o edificis declarats en règim d'edificació forçosa, dels quals 16 estan a Ciutat Vella i, d'ells, 12 han iniciat ja actuacions a través de Programes d'Actuació Aïllada, PAI. El delegat de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, s'ha mostrat "molt satisfet de l'experiència, precisament per l'impuls donat al registre". 

El registre ha funcionat com una eina que ha tingut un efecte doble: un efecte preventiu, que fa que les persones sol·liciten llicència de forma prèvia a qualsevol actuació municipal en conéixer que estan dins dels criteris en els quals l'Ajuntament considera prioritària l'actuació, i un efecte de foment entre aquells que sol·liciten llicència com a conseqüència de l'ordre que els dicta l'Administració. I, a tot açò, el regidor ha recordat un tercer efecte, l'activació econòmica, en posar-se en circulació en el mercat immobiliari molts solars abans parats en mans de particulars o bancs.

Accés en línia

El Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RMSER) és un registre públic municipal de caràcter administratiu, constituït per tots aquells immobles, tant solars com edificis, que han sigut prèviament inclosos en ell per resolució administrativa dictada per l'òrgan municipal competent. Fins ara, la seua consulta i accés s'havia d'efectuar de manera personal en les dependències municipals, en format paper. A partir d'ara, tota la informació de l'esmentat registre i les seues fitxes individualitzades es poden consultar en línia, d'una manera detallada, geolocalitzada i totalment accessible. 

Tal com ha explicat el regidor, la web permetrà conéixer què és el registre de solars, veure el contingut del llibre i accedir al mapa en el qual consten els solars identificant si tenen ordre d'edificació, si han sol·licitat llicència o si estan en règim d'edificació forçosa. A més, permet conéixer els àmbits territorials en els quals ha sigut declarada prioritària l'edificació i conéixer els criteris materials que exigeixen l'edificació o rehabilitació.

Els efectes dels solars en l'entorn urbà

"És àmpliament conegut que en determinades àrees de la ciutat, en algunes increïblement durant anys, s'ha perpetuat l'existència de solars, la qual cosa té efectes sobre l'estètica urbana, però també suposa una pèrdua de l'oportunitat de construir habitatges i de contribuir a l'oferta immobiliària i a millorar la salubritat urbana", ha explicat Sarrià, qui ha afegit que amb aquesta eina "es preveu que es retinguen solars amb ànim especulatiu o que s'abandone la conservació d'edificis protegits". 

Per això, l'actual govern municipal va optar en el seu moment per reglamentar i desenvolupar una legislació que ja existia "però que s'havia utilitzat de manera apocada al llarg del temps", ha lamentat l'edil. Tal com ha assegurat Sarrià, l'Ajuntament ha treballat, especialment l'últim any i mig, "d'una manera molt decidida" per tal d'aclarir i aplicar els criteris que marca la llei a l'hora de regular els tipus de solars i les seues condicions. 

"Aquesta Delegació –ha afirmat– ha fet un esforç per passar d'una política desenvolupista i expansiva de consum, on el protagonista era el sòl urbanitzable, a una política de contenció, renovació i mesura, on el protagonista és el sòl urbà i la regeneració de la ciutat consolidada". "Un dels objectius principals era evitar la proliferació de solars que es perpetuen de manera injustificada", ha subratllat. 

next