Sanitat descarta brots del Zika o dengue al Baix Segura després de la gota freda

La Generalitat demana mantindre la vigilància sobre les zones inundades i que s'evite utilitzar aigua de pous 
21 setembre 2019 19:25h
La Generalitat recomana no apropar-se a les zones inundades. / EFE

ALACANT. La Conselleria de Sanitat no ha detectat cap situació d'increment de patologia significativa en les zones negades per la gota freda i descarta brots de malalties com la del Zika o dengue, per no ser endèmiques, si bé ha iniciat fumigacions en municipis del Baix Segura.

Segons ha informat la Generalitat, la possibilitat de proliferació de vectors, com a mosquits, es va preveure amb el centre d'emergències i s'ha indicat als ajuntaments la necessitat d'iniciar un tractament intensiu enfront d'ells per part de les empreses especialitzades en aquesta matèria.

Els possibles riscs per a la salut per aquest tipus de vectors estarien relacionats amb les molèsties per picades, i no s'espera que es produïsquen malalties transmeses per ells com ara dengue, el Zika o altres, ja que la zona no és endèmica d'aquestes patologies.

La retirada d'animals morts, a través d'empreses autoritzades, que ja està finalitzant, també disminueix el risc que bacteris propis de la descomposició animal influïsquen en la salut.

No obstant això, s'ha de mantindre supervisió dels terrenys inundats perquè, en les pròximes setmanes, no se sembren hortalisses que pogueren contaminar-se dels enterobacteris que, habitualment, es troben en el terreny després d'un arrossegament de llots pel riu i sèquies.

Tampoc es recomana l'ús d'aigua de pou, si n'hi haguera, per a labors de ramaderia i alimentació fins que no es comprove analíticament que és apta per a la seua utilització.

La presa de mostres de les aigües estancades s'ha realitzat en diversos punts i estan analitzant-se en el laboratori del CSP d'Alacant, de manera que els resultats definitius s'obtindran en 48 hores, per a comprovar si creix algun bacteri.

Es recomana que animals i persones eviten les zones d'aigües estancades i es mantindrà la inspecció dels principals magatzems de distribució alimentària i la supervisió sobre mercats ambulants per a evitar la venda de productes, sobretot hortalisses, verdures i fruites que hagueren pogut estar en contacte amb aigües d'arrossegament.

Així mateix, des dels centres de salut pública es manté un contacte permanent amb els centres d'atenció primària per a conéixer, si es produïren, possibles increments de patologia (bàsicament gastroenteritis), encara que de moment no s'ha detectat cap situació d'increment de patologia significatiu.

next