El Síndic de Greuges no troba cap actuació irregular d'Educació en les proves del C1 de valencià del 2018

Una ciutadana va presentar una queixa per "la falta d'informació concisa sobre la prova en la pàgina web de la JQCV"
9 febrer 2019 16:56h
L'autora de la queixa proposava la realització d'una nova convocatòria "per a esmenar aquestes irregularitats".

VALÈNCIA. El Síndic de Greuges no observa "cap actuació pública irregular" per part de la Conselleria d'Educació en les proves del nivell C1 de valencià del 2018 convocades per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV). Aquesta és la resposta a una queixa presentada en la qual s'al·ludia a la falta d'informació concisa sobre la prova en la pàgina web de la JQCV.

L'autora de la queixa assenyalava que la informació sobre la prova que la Junta va publicar en el seu web mesos abans de la realització presentava àrees que no es van correspondre amb l'examen que es va fer i també contenia un model d'examen "que no servia de referència", ja que corresponia als anteriors del nivell mitjà i no a la nova prova del C1 adaptada al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Apuntava que aquesta informació va ser "eliminada" de la web i actualment només apareix l'examen de juny del 2018. També al·ludia al fet que la Junta no va incloure la part de comprensió oral que estava prevista en la guia de la prova.

Per tot això, mostrava la seua esperança en què la Sindicatura rebera més queixes per a "contrastar aquests fets" i proposar la realització d'una nova convocatòria "per a esmenar aquestes irregularitats".

Per part seua, la Conselleria d'Educació va respondre recordant que les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de valencià es van regular per una ordre publicada en el Diari Oficial de la Generalitat i la prova del C1 "ha complit amb tots els articles de la resolució de convocatòria". "L'administració no valora les opinions de caràcter subjectiu, només aplica i atén la legislació vigent en el moment dels fets", va afegir.

El Síndic de Greuges, escoltades ambdues parts, ha conclòs que no observa "una actuació pública irregular" que justifique que la seua acció continue, i ha apuntat que "la ciutadana no aporta cap dada que desvirtue allò informat per l'administració: estem davant discrepàncies o desacords amb les normes i criteris d'aplicació entre la interessada i l'administració educativa que per si mateixes no poden motivar la intervenció".

En tot cas, i davant el nombre de queixes tramitades en relació a aquest cas, més enllà d'una situació particular i amb l'objectiu de millorar la praxi de l'administració, recomana a Educació que "treballe i avance en l'elaboració de noves eines i documents per a perfeccionar i millorar la informació facilitada als possibles participants, les bases de la convocatòria, el procediment a la qual està subjecta, l'organització, el desenvolupament i control de les proves i la coordinació de les comissions que es constituïsquen per a la pròxima convocatòria de l'any 2019".

next