El sistema públic de salut valencià implementa de manera gratuïta el test prenatal no invasiu

La Conselleria de Sanitat estima que la prova millorarà la taxa de detecció de malalties cromosomàtiques i permetrà reduir també els falsos positius
18 abril 2019 10:37h
La Conselleria estima que el test es realitzarà a unes 1.500 dones embarassades a l'any. / UNSPLASH

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha aprovat la inclusió del Test Prenatal No Invasiu (TPNI) com a prova complementària en el primer trimestre de l'embaràs. L'objectiu és millorar la taxa de detecció d'anomalies cromosòmiques en el fetus i disminuir el nombre de falsos positius del test del primer trimestre que s'ofereix des del 2013 dins del Programa Diagnòstic Prenatal, que detecta determinades cromosomopaties.

Amb aquest nou test prenatal es reduiria per tant la necessitat de realitzar proves invasives a les embarassades (amniocentesis o biòpsia de vellositats), així com les pèrdues fetals produïdes com a conseqüència d'aquestes pràctiques, que es realitzen per a confirmar el diagnòstic del test comú del primer trimestre.

El Test Prenatal No Invasiu és un test de determinació d'ADN fetal en sang materna que consisteix en l'anàlisi de fragments d'ADN fetal extracel·lular (placentari fonamentalment) presents en el plasma matern, la qual cosa permet detectar trisomies i altres alteracions cromosòmiques en el fetus.

Amb l'augment progressiu de l'edat de les dones valencianes embarassades, on un 40% dels naixements del 2018 van ser de dones majors de 35 anys, cada vegada és major el nombre d'embarassos amb resultats positius en el test combinat, la qual cosa pot determinar la realització d'una prova invasiva no exempta de risc (1% de pèrdues fetals).

A vegades aquesta prova és, a més, innecessària per la possibilitat de falsos positius (en el cas de la trisomia del parell cromosòmic 21 en el test combinat els falsos positius arriben al 5%).

Consentiment informat

La resolució de Sanitat va dirigida als centres d'atenció primària i hospitals del sistema sanitari públic valencià i contempla l'elaboració i difusió de documents informatius per part de la Direcció General de Salut Pública.

S'indica expressament que s'oferirà la realització del test prenatal no invasiu a totes les dones embarassades ateses en el sistema sanitari públic valencià que complisquen els criteris establits, a les quals es facilitarà tota la informació relacionada amb les proves i resultats del garbellat prenatal.

Es calcula que el nombre de dones a les quals s'oferiria la prova serà d'unes 1.500 a l'any (segons el risc detectat en les proves prèvies estadísticament).

Per a la realització del TPNI s'haurà de comptar amb el corresponent consentiment informat signat per la dona i tota la informació relacionada amb el procediment, igual que la relativa a la resta del garbellat prenatal, haurà de registrar-se en la història de salut de l'embarassada.

next