Any Pinazo

Reportatges

Ignacio Pinazo: precursor de la modernitat pictòrica valenciana

El present any és el centenari de la mort d’Ignacio Pinazo, un dels grans pares de la modernitat pictòrica valenciana. La Generalitat ha volgut commemorar aquesta data posant en marxa l’anomenat “Any Pinazo” conjunt d’exposicions i actes on mostrar i difondre la vida i obra d’aquest gran geni de la nostra pintura.