Bandes de Música

Música

CIBM València 2015: Tercera secció, arriscant al màxim

Les bandes de tercera i segona secció aposten per les obres descriptives i de pirotècnia rítmico-sonora d’impacte. Les obres lliures estan molt per damunt del nivell de les obligades, s’aposta fort, s’assumeix risc al màxim